La costumbre (zvyk), môžeme v španielčine vyjadriť viacerými spôsobmi:

 

 

 1. Slovesom soler

 

Pomocou slovesa soler vyjadrujeme v španielčine dej, ktorý je zvyčajný, pravidelne sa opakujúci. Sloveso soler prekladáme do slovenčiny ako zvyčajne niečo robiť, respektíve ho môžeme preložiť aj ako príslovku obyčajne alebo zvyčajne. Sloveso soler stojí vždy v nasledovnom postavení:

 

Soler + infinitív slovesa


 

Poznámka: tento tvar sa používa vždy len v prítomnom čase alebo v imperfekte.

 

 

En Eslovaquía suele hacer bastante calor en verano. (Na Slovensku zvykne byť v lete dosť teplo.)

 

Suelo levantarme a las siete durante la semana laboral. (Počas pracovného týždňa zvyknem vstávať o siedmej.)

 

Cada sábado solíamos organizar el partido de fútbol. (Každú sobotu sme zvykli usporiadať futbalový zápas.)

 

A mí me parece que antes solías vestirte mejor. (Zdá sa mi, že predtým si sa zvykol obliekať lepšie.)

 

 

 

 1. Výrazmi tvorenými so slovesom acostumbrar(se)

 

Tieto výrazy sa prekladajú ako mať vo zvyknu, zvyknúť.


 

 1. Tener (la) costumbre de

 

María tiene la costumbre de hablar mucho de sí misma. (Mária má vo zvyku rozprávať veľa sama o sebe.)

 

Antes tenía la costumbre de comer mucho por la noche. (Predtým som mala vo zvyku jesť veľa v noci.)

 

Todavía siempre tengo la costumbre de estudiar por la noche. (Ešte stále mám vo zvyku učiť sa večer.)

 

 

 1. Acostumbrar

 

A mí me parece que están acostumbrados a desenvolverse en la vida cotidiana. (Zdá sa mi, že sú zvyknutí poradiť si v každodennom živote.)

 

¿Estás acostumbrado a hacer mucho ejercicio por la mañana? (Si zvyknutý ráno veľa cvičiť?)

 

Juan está acostumbrado a levantarse más temprano para preparar el desayuno. (Ján je zvyknutý vstávať skorej, aby pripravil raňajky.)

 

 

 1. Acostumbrarse

 

Ya tienes que acostumbrarte a este estilo de la vida. (Už si musíš zvyknúť na tento životný štýl.)

 

Pienso que tienes que acostumbrarte a acostarse más temprano. (Myslím, že by si si mal zvyknúť ísť skorej spať.)

 

Yo sé que es muy difícil, pero tienes que acostumbrarte ya. (Viem, že je to veľmi ťažké, ale musíš si už zvyknúť.) 

 1. Výrazom habituado a

 

Výraz sa prekladá ako byť zvyknutý niečo robiť.


 

Los trabajos domésticos no son difíciles si estás habituado a usar manos. (Domáce práce nie sú ťažké, keď si zvyknutý používať ruky.)

 

El sistema educativo de tu país es diferente del que estoy habituado. (Vzdelávací systém tvojej krajiny je odlišný od toho, na ktorý som zvyknutý.)

 

¿Estás habituado a trabajar en equipo? (Si zvyknutý pracovať v tíme?) 

 1. Príslovkami

 

Z prísloviek treba spomenúť najmä:

 

 • A menudo (často)

 • Generalmente (obyčajne)

 • Frecuentemente (bežne, obvykle)

 • De costumbre (zvyčajne)

 • Por lo general / en general (obvykle)

 • Con frecuencia (často), …

 

 

Generalmente cenamos a las ocho, pero hoy vamos a cenar a las diez. (Zvyčajne večeriame o ôsmej, ale dnes budeme večerať o desiatej.)

 

Los últimos días me llama con frecuencia. (Posledné dni mi často volá.)

 

Parece que lo hace todo a menudo. (Zdá sa, že to všetko robí často.)

 Zopakujte si:
1. Každú nedeľu zvykneme chodiť na omšu do kostola.
2. Zvyčajne neje mäso, ale dnes si ho sám pýtal.
3. Mám vo zvyku čítať si pred spaním knihu.

Použitá literatúra:
1. Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I
2. Jean Chapron, Pierre Gerboin: Praktická španielska gramatika