Vypracovala: Lenka Brhlíková

 

 

EXPRESIÓN DE LA CAUSA (Vyjadrenie príčiny)

 

Príčinnú súvislosť vyjadrujeme pomocou použitia nasledovných spojok a spojovacích výrazov:

 

  • Porque

 

No puedo decirlo porque no sé cual es la verdad. (Nemôžem ti to povedať lebo neviem aká je pravda.)

 

 

  • Como

 

No sé como te puedo ayudar a tí. (Neviem ako ti môžem pomôcť.)

 

 

  • Que

 

Tenemos que ir ya que no podemos esperar más. (Musíme už ísť, pretože nemôžeme čakať viac.)

 

 

  • Ya que

 

Ya que no teníamos dinero no podíamos viajar. (Keďže sme nemali peniaze, nemohli sme cestovať.)

 

 

  • Puesto que

 

Puesto que no hay muchas opciones lo vamos a hacer así. (Keďže nie je veľa možností, urobíme to tak.)


 

Vety, ktorými vyjadrujeme príčinu bývajú uvádzané už spomenutými spojkami a spojovacími výrazmi. V druhej časti vety nasleduje sloveso v indikatíve:


Anoche no vine al cine porque no tenía ánimo. (Včera večer som neprišiel do kina, pretože som nemal náladu.)

Ayer fuimos en la ciudad como necesitabamos comprar alguna verdura. (Včera sme boli v meste keďže sme potrebovali kúpiť nejakú zeleninu.)

 

 

 

  1. PORQUE/QUE

 

  1. Príčinné súvislosti uvádzané spojkou „porque“ stoja vždy za touto spojkou:

 

Juanita está muy flaca porque no come casi nada. (Juanita je veľmi chudá lebo skoro nič neje.)

No puedo responderlo porque no sé las respuestas. (Nemôžem to zodpovedať lebo neviem odpovede.)

 

  1. Vety uvádzané spojkou „que“ sú hovorové a v hlavnej vete zvykne stáť rozkazovací spôsob:

 

Ven aquí rápidamente, que te lo voy a explicar. (Poď sem rýchlo, vysvetlím ti to.)

No te lo compres, que te lo voy a prestar si quieres. (Nekupuj si to, požičiam ti to ak chceš.)


 

 

  1. COMO

 

Vedľajšie vety príčinné uvádzané spojkou „como“ stoja pred hlavnou vetou:

 

Como no aparecieron nos fuimos a casa. (Keďže sa neobjavili, odišli sme domov.)

Como no tenía mucho dinero no podía ir a la fiesta. (Keďže nemal veľa peňazí, nemohol ísť na oslavu.)