Vyjadrenie neznámej zo vzorca: -         Vzorec upravíme ekvivalentnými úpravami tak, aby neznáma, ktorú máme vyjadriť bola na ľavej strane a ostatné premenené na pravej strane rovnosti. -         Skúšku správnosti urobíme dosadením vypočítanej hodnoty neznámej do pôvodného vzorca -         Vypočítaná hodnota musí byť taká istá ako v zadaní.        Príklad: Koľko metrov štvorcových baliaceho papiera potrebujeme na obalenie darčeka v krabici tvaru kocky, ktorej strana je 20 cm?   Riešenie: Vypočítame povrch kocky s hranou 20 cm: a = 20 cm S = 6 · a · a = 6 · 20 · 20 = 2400 2400 cm2 = 24 dm2 = 0, 24 m2 Na obalenie darčeka potrebujeme 0, 24 m2 baliaceho papiera.   A teraz sami: Dĺžka jednej základne lichobežníka je 7,2cm, dĺžka jeho výšky je 3cm a obsah lichobežníka je 18cm štvorcových. Vypočítajte dĺžku druhej základne.