UGANDSKÁ REPUBLIKA (Republic of Uganda)

 


Rozloha: 241 038 km²

 

Počet obyvateľov: 24 442 084

 

Hustota zaľudnenia: 119,5 ob./km²

 

Hlavné mesto: Kampala

 

Úradný jazyk: angličtina

 

         

                            Obr. 1: Štátny znak                                                                  Obr. 2: Štátna vlajka

 

 

POLOHA

 

Uganda je republika nachádzajúca sa vo východnej Afrike. Na východe hraničí s Keňou, na západe s Demokratickou republikou Kongo, na juhozápade s Rwandou, na juhu s Tanzániou a na severe so Sudánom. Súčasťou Ugandy je aj nezanedbateľná časť Viktóriinho jazera.

 

 

 


PRÍRODNÉ POMERY

 

Geografia a geológia

 

Veľká časť územia krajiny leží v nadmorskej výške nad 1 000 m. Väčšinu územia totiž zaberá Východoafrická náhorná plošina pokrytá rozsiahlymi savanami. Náhorná plošina je uzavretá na západe jazerami a vulkanickými pohoriami Stredoafrickej priekopovej prepadliny.

 

 

Vodstvo

 

Takmer celé územie Ugandy patrí k povodiu Nílu. Viktóriin Níl tečie z Viktóriinho jazera, ktoré je tretím najväčším jazerom na svete, do jazera Kyoga a odtiaľ do Albertovho jazera na hraniciach s DRK. Následne tečie na sever do Sudánu. Malé územie na východnom okraji krajiny odvodňuje rieka Turkwel, ktorá je súčasťou úmoria jazera Turkana.

 

 

Podnebie

 

V krajine vládne tropické podnebie. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 15 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje medzi 1 000 a 1 500 mm. Z juhu na sever klesá množstvo zrážok. Na juhu takmer neexistuje obdobie sucha pričom smerom na sever je čoraz dlhšie. Viktóriino jazero má podobný vplyv na pobrežné oblasti ako moria. Zmierňuje výkyvy teploty a zvyšuje oblačnosť a tým aj množstvo zrážok.

 

 

 

Rastlinstvo

 

Flóra Ugandy je naozaj rôznorodá. Na severe krajiny nájdeme tvrdšiu vegetáciu. V centrálnej a severnej Ugande prevláda lesostepná savana. Prevládajú tu tropické africké kroviny či stromy ako euforbie (Euphorbia sp.) V oblastiach s menej priaznivou klímou nájdeme lesostepi s akáciami (Acacia sp.) Druhovo najbohatšia je vegetácia v alúviách riek. Stepi severovýchodu krajiny patria k najsuchším oblastiam krajiny. Pre savany sú typické druhy tzv. sloních tráv, cirokov (Miscanthus sp.).