RWANDA A BURUNDI


Rwandská republika (Republika y’u Rwanda)

 

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

26 338 km²

8 128 553


397,6  ob./km²

Kigali

rwandčina, francúzština, angličtina


 

petrovic

               štátny znak                                                    štátna vlajka


 

Poloha

Rwanda je malý vnútrozemský štát v strednej Afrike z okolia Veľkých jazier. Zo severu hraničí s Ugandou, z juhu s Burundi, zo západu s Demokratickou republikou Kongo a z východu s Tanzániou.petrovic

 

 

 

Prírodné pomery

Geografia a geológia

Väčšina krajiny sa nachádza v nadmorskej výške nad 1 500 m n. m. Na severozápade nájdeme vulkanické pohorie Virunga s najvyšším bodom krajiny, sopkou Karisimbi (4 519 m n. m.), ktoré sa smerom na juh rozširuje. Prevýšenie smerom z juhu na západ, od povodia Nílu k povodiu Konga, je vyše 2 000 m. Svahy západných vrchov sa prudko zvažujú k jazeru Kivu a rieky Ruzizi, ktoré sú súčasťou Východoafrickej priekopovej prepadliny. Smerom k východu sa pohorie zvažuje miernejšie a prechádza do rovín. Vďaka hornatosti sa Rwande hovorí aj „Kraj tisícich vrchov“.


 

Vodstvo

Predel medzi povodím Nílu a povodím Konga sa tiahne po západných svahoch Rwandy. Vo Východoafrickej priekopovej prepadline nájdeme veľké jazero Kivu a rieku Ruzizi.


 

Podnebie

Tropické podnebie zmierňuje nadmorská výška krajiny. V horách môže dokonca mrznúť a snežiť. Priemerná ročná teplota (pri jazere Kivu v nadmorskej výške 1 463 m n. m.) sa pohybuje okolo 23 °C. Počas dvoch období dažďov (február – máj a september – december) dochádza k častým búrkam. Priemerný úhrn zrážok je 830 milimetrov.


petrovic

 

 

Rastlinstvo

V prehistórii zaberali tretinu dnešnej Rwandy horské lesy. V súčasnosti je prirodzená vegetácia krajiny exponovaná v troch národných parkoch. Väčšinu vegetácie vytlačili agrokultúry. V NP Nyungwe nájdeme najväčší súvislí horský les pozostávajúci z asi 200 druhov stromov ako orchidee (Orchidaceae) a begónie (Begonia sp.). V NP Vulkány nájdeme bambusové porasty, mokraďnú vegetáciu a malé územia lesov. V NP Akagera sú dominantné akácie (Acacia sp.) na rozľahlých savanách. Rastie tu aj niekoľko endemických druhov.


 

Živočíšstvo

Najväčšiu rozmanitosť veľkých cicavcov nájdeme tiež v troch národných parkoch. Na savanách žijú typické africké druhy ako žirafy (Giraffa camelopardalis) a slony africké (Loxodonta africana). V Rwande nájdeme aj tretinu svetovej populácie horských goríl (Gorilla gorilla), ale tiež napríklad šimpanzy (Pan troglodites). Hniezdi tu asi 670 zaznamenaných vtáčích druhov.


 

Ochrana prírody

Biodiverzitu Rwandy chránia tri národné parky s rôznym typom krajiny: NP Akagera je typický savanami, jazerami a mokraďami,NP Nyungwe horskými lesmi a NP Vulkány má za úlohu ochranu populácie horských goríl.


 

 

Socio-ekonomické pomery

História

Prvými známymi obyvateľmi boli TwaoviaPygmejovia, ktoré však neskôr splynuli s bantuskými kmeňmi. Pred európskou kolonizáciou sa tu nachádzala jedna z najrozvinutejších monarchií v oblasti – kráľovstvoTutsiov. V roku 1895 sa Rwanda stala nemeckou kolóniou. Po prvej svetovej vojne sa správcom krajiny pod mandátom Spoločnosti národov stalo Belgicko. Počas ich nadvlády sa k moci dostali menšinoví Tutsiovia. Po druhej svetovej vojne zverilo OSN správu krajiny znovu Belgicku. V roku 1962 sa k moci dostali Hutuovia. V roku 1990 vpadol do krajiny tutsijský Rwandský vlastenecký fronts cieľom získať moc. Odvetou boli hutujské pogromy na tutsijské obyvateľstvo. Boje medzi oboma tábormi vyústili v roku 1994 do genocídy. Odhaduje sa, že v priebehu 100 dní vyvraždili Hutuovia 500 000 až 1 000 000 Tutsiov a umiernených Hutuov. Po niekoľkých misiách OSN sa 4. júla toho istého roku oficiálne skončili boje. Súčasná Rwanda však naďalej zápasí s následkami genocídy a vojny.


 

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo Rwandy sa skladá z troch etnických skupín. 84% tvoria Hutuovia zo skupiny Bantu (západní Afričania), 15% tvoria Tutsiovia zo skupiny Hamite (východní Afričania), 1% tvoria potomkovia pôvodných obyvateľov TwaoviaPygmejovia. Katolíci tvoria 56,5% väčšinu, protestanti 26%, adventisti 11,1%, sunnitskímoslimovia 4,6%, ateisti 1,7% a animisti 0,1%.


 

Územné členenie

Pred 1. januárom 2006 sa Rwanda skladala z 12 provincií, ktoré boli v rámci reorganizácie a decentralizácie úplne zrušené a nahradené súčasnými. V súčasnosti sa delí na 5 provincií.


petrovic

 

1. Nord – Severná Rwanda

2. Est – Východná Rwanda

3. Sud – Južná Rwanda

4. Ouest – Západná Rwanda

5. KigaliHospodárstvo 

Väčšina obyvateľov krajiny žije na dedinách, pričom pre 90% z nich je zdrojom obživy poľnohospodárstvo. Krajina neoplýva prírodnými zdrojmi a priemysel je slabo rozvinutý. Hlavnými vývoznými artiklami sú kávačaj.


 

 

Republika Burundi (Republika y’Uburundi)

 

rozloha

počet obyvateľov

hustota zaľudnenia

hlavné mesto

úradný jazyk

27 834 km²

7 548 000


271,2  ob./km²

Bujumbura

rundčina, francúzština


 

petrovic