Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 

V***y***, záhradníc***i***, to máte veľm***i*** ťažké. Šplháte sa rebr***í***kmi na strom***y***, ab***y*** ste dočiahli na v***i***šne, ktoré v***i***sia tak v***y***soko, že ich zo zeme ani nev***i***dieť. Zbierate ovocie a v***ý***skate nad jeho úrodou. Keď pr***í***du nečakané mraz***y***, ste smutn***í*** a v***y***m***ý***šľate spôsob***y***, ktoré zachránia cenné plod***y****** ovocn***ý***ch stromov. Ak sa vám to nedar***í***, nev***y***jete od plaču na mesiac, ale zv***y***knete vžd***y*** začať nov***ý*** deň s radosťou. Polievate kvet***y*** v záhrade a sam***i*** nemáte čas na to, ab***y*** ste z nich v***i***li vence. V hlave vám v***í***ria m***y***šlienky na to, ako ochrániť zeleninu pred húsenicami a chorobami. Hromžíte na hraboše a hv***í***zdate na v***y******cv***i***čené v***ý***r***y***, ab***y*** s nimi urob***i***li poriadok. Svojou us***i***lovnou prácou zlepšujete našu v***ý***živu a naše oči potešujú v***ý***sledky ťažkej dr***i***n***y*** na záhradkársk***y***ch  v***ý***stavách.