Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 S***i***lno som k***ý***chol, pretože pob***y***t na čerstvom vzduchu vo mne naštartoval alerg***i***ckú reakciu. S***y***mpat***i***cké dievča v autobuse m***i*** podalo vreckovku. Chodí do vedľajšej tried***y***, tak som hneď začal zo seba s***y***pať kompl***i***ment***y***. Zrazu sa objavil Jožo. To je celý on! Chcel byť s***ý***t***y***, preto ešte aj cestou do škol***y*** prežúval desiatu. Pozdrav***i***li ma jeho ústa plné desiat***y***, pripom***í***nali m***i***  s***y***sľa. Hneď som vedel, že z pozvania spolužiačk***y*** do k***i***na nebude nič.  Dievča sa zap***ý***rilo a zahm***ý***r***i***lo, na Jožovej košel***i*** totiž zbadalo kúsok s***y***ra. Zas***y***čal som niečo na pozdrav, ale Jožo očiv***i***dne nič nepochop***i***l. Debatoval s  pln***ý***m***i*** ústam***i*** ďalej, asi z neho dostanem os***ý***pk***y***. S***i***lvia v***y***stúpila a ja radšej začnem cestovať do škol***y*** inou l***i***nkou, inak Jožo r***i***skuje, že skončí s poriadnou s***i***nkou.