Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 

M***i***šo sa m***i***nule vážne zam***i***loval do spolužiačk***y***  M***i***chael***y***. V básňach ospevoval jej m***i***halnice, jeho tieň sa často m***i***hol pred spolužiačk***i***n***ý***m domom. Na darček***y*** pre ňu m***i***nul posledné nasporené m***i***nce. Láska ho priviedla na  m***i***zinu. V***y***liečiť ho z nej bolo ťažké. Pomal***y*** už nič nejedol, iba  p***i***l  m***i***nerálku.  Občas niekam zm***i***zol, jeho m***i***sa s jedlom ostala nedotknutá. Prestal dokonca pod m***i***kroskopom sledovať svoj obľúben***ý***  hm***y***z.  M***y***kalo mu kútikmi úst, šm***ý***kal sa mu jaz***y***k - rozprával nesúv***i***sle. Dnes je to už m***i***nulosť. M***y*** sme ho v***y***liečili! V***y***svetlili sme mu, že m***ý***liť sa je ľudské a futbal ho nikdy neopustí. Našu m***i***siu sme splnili. Na ihrisku zabudol na chmúrne m***y***šlienk***y***. Dnes ho môžete v***i***dieť hrať v útoku. Je šikovn***ý***, dáva gól***y*** a namiesto dievčat naháňa futbalovú loptu. A dievčatá? Tie ho vždy rad***y*** povzbudzujú z tr***i***bún***y***.