pekná b***i***žutéria, starob***y***lý hrad, b***ý***valý manžel, náhradná p***í***la, prep***y***chový b***y***t, úder kop***y***tom, m***i***liarda ľudí, pamiatky v R***í***me, kor***y***to rieky, um***ý***vačka riadu, m***i***lión automob***i***lov, ob***i***dvaja bratia, b***y***strý žiak, priezv***i***sko učiteľa, s***y***chravé počasie, v***y***soká s***ý***pka, S***i***lvia Kováčová, zv***y***čajný v***í***kend, oz***ý***va sa z***i***ma, br***y***ndzová polievka, obr***y***sy hradu, rieka Tor***y***sa, pamätná m***i***nca, mláďa v***ý***ra, ľudské ob***y***dlia, zm***y***sly r***y***sa, tichá úžľab***i***na, kr***í***k ruže, krátka chv***í***ľa, rýchle zm***i***znutie, nepr***í***jemná pr***í***buzná, konáre os***i***ky, pl***y***tká  voda