Vypracovala: Mgr. Halušková


b


by, aby, byť (existovať), bývať, bystrý, Bystrica, Bytča, byľ, bylina, obyčaj, bydlo (miesto na bývanie), byt, príbytok, dobyť (mesto), odbyt, dobytok, býk, kobyla, byvolm

 

my(osobné zámeno- N pl), Mýto, Myjava, mydlo, umývať, smyk, priesmyk, šmýkať sa, žmýkať, mykať, mys, mýliť sa, myslieť, hmyz, myšp

 

pýcha, pyšný, prepych, pýšiť sa, pysk(papuľa), kopyto, pytliak, pýr, pýriť sa, pykať, pýtaťr

 

rýchly, rýdzi, rýdzik, ryčať, ryk, rýpať, trýzniť, hrýzť, kryť, skryť, kryha, ryha, rys, ryť, ryba, ryža, koryto, strýc, bryndza, korytnačka, Korytnica, rytier, Torysa, brýzgať, prýštiť, vytrysknúť, kryštál (cukor; nerast)s

 

sýty, syr, syn, syseľ, sychravý, sýkorka, sypať, syčať, vysychaťv

 

vy- (predpona), vy (zámeno), vysoký, vykať, vyť (zvuk), vyžla, výr (sova),zvyk, zvyšok, vyhňaz

 

jazyk, nazývať, vyzývať, prezývať, ozývať sa, prizývať