Právnu formu podnikania je dôležité prispôsobiť  predmetu podnikania. Každý podnikateľ by mal pri rozhodovaní o právnej forme podnikania venovať zvýšenú pozornosť týmto 7 okruhom:

  • sadzba dane z príjmov

  • nezdaniteľná časť základu dane

  • daňový bonus na dieťa

  • spôsob zisťovania výsledku hospodárenia – základu dane,

  • paušálne výdavky

  • výška odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, spôsoby splácania

  • ručenie

Najrozšírenejšou formou podnikania na Slovensku je živnosť. Oproti iným formám podnikania má živnostenské podnikanie niektoré nesporné výhody. Spoločnosť s ručením obmedzeným je druhou najčastejšou formou podnikania na Slovensku.

 

Dôvody, vďaka ktorým sa rozhodnúť pre živnosť: