Všeobecný podmet man požívame:

  • ak nie je možné alebo netreba uviesť nositeľa deja

  • prekladáme ho pomocou zvratnej konštrukcie so zvratným zámenom sa (man trinkt – pije sa)

Man spricht hier nur Deutsch. – Hovorí sa tu len po nemecky.

Man trinkt hier Wein. – Pije sa tu víno.

Man sieht es immer. – Je to vždy vidno.

Darf man hier parken? – Smie sa tu parkovať?

Was spielt man im Theater? – Čo hrajú v divadle?

  • man plní vo vete funkciu podmetu a také je aj jeho postavenie vo vete

I

II

III

 

Man

spricht

hier nur

Deutsch.

In Deutschland

spricht

man

Deutsch.

Wo

spricht

man

Deutsch?


  • sloveso spájajúce sa s podmetom man je vždy v 3.osobe jednotného čísla

  • použitie viet s man je konkurenčným tvarom k pasívnym vetám so slovesom werden, vety s man sa však viac vyskytujú v hovorovej nemčine

Hier spricht man Deutsch.

Hier wird Deutsch gesprochen.Zopakujte si:
1. Kedy používame neosobný podmet?
2. Ako prekladáme do slovenčiny man?
3. Aké postavenie ma man vo vete?
4. Aký tvar má sloveso pri man?
5. K akým konštrukciám je man konkurenčnou formou?
6. Uveďte 3 príklady na použitie man vo vete.

Použitá literatúra:
Direkt 1, Nemčina pre stredné školy
Moderná gramatika nemčiny