Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 

Majstrovstvá Európ***y*** vo futbale, to bola udalosť, ktorá v jún***i*** zmenila život mnoh***ý***m fanúšikom tohto kolekt***í***vneho športu. Na majstrovstvá sa pripravovali rovnako kval***i***tne ako samotn***í****** futbal***i***sti. Nakupovali zástav***y*** svoj***i***ch t***í***mov, nacv***i***čovali bojové pokr***i***k***y*** a nad p***i***vom f***i***lozofovali nad  t***ý***m, ktoré mužstvo má aké šance na v***ý***hru. Títo skaln***í*** obdivovatelia loptovej hr***y*** boli zrazu m***i***n***i***málne št***y***r***i*** t***ý***ždne hluch***í*** a slep***í*** ku všetk***ý***m manželk***i***n***ý***m v***ý***čitkám. Chlap***i*** boli ako odtrhnut***í*** z reťaze, húfne opúšťali svoje pracov***i***ská či rodin***y***, ab***y*** h***y***pnot***i***zovali telev***í***zne obrazovk***y*** v kolekt***í***ve rovnako zanieten***ý***ch futbalov***ý***ch maniakov. Ani t***í*** slovensk***í*** neboli v***ý***nimkou, s nadšením povzbudzovali hru, ktorú predvádzali tatransk***í*** sokol***i***.