Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

V***ý***let do Par***í******ža bol fantast***i***ck***ý*** a pln***ý*** zážitkov. Už na v***y***novenom letisku sme otvárali ústa od prekvapenia z modern***ý***ch budov luxusn***ý***ch štvrtí, ktoré sa t***ý***čili vedľa h***i***stor***i***ck***ý***ch pamätihodností.  Ul***i***ce boli plné všakovak***ý***ch tur***i***st***i***ck***ý***ch atrakcií, ktoré v***y***rážali d***y***ch. M***í***movia tu predvádzali svoje nemé umenie, poul***i***čn***í*** art***i***sti v***y***m***ý***šľali kúsk***y*** od v***ý***m***y***slu sveta, predavači predávali spomienkové suven***í***r***y***. Fotoaparát***y*** sme zaostr***i***li hlavne na h***i***stor***i***cké budov***y*** a umelecké artefakt***y***,  ruch okolo nás  nezaujímal.  Všimli sme si však, že po ulic***i*** sa nepoh***y***bujú iba  ob***y***čajn***í*** Francúz***i***, ale aj celebr***i***t***y*** f***i***lmu či mód***y***.  Zážitk***y*** na nás striehli za každ***ý***m rohom, boli sme pln***í*** nezmazateľn***ý***ch dojmov. Čas na odd***y***ch sme mali iba v útulnom hotel***i***. O prežitom sme sa porozprávali nad francúzsk***y***m pečivom okorenen***ý***m vôňou v***y***nikajúcej káv***y***.