Год, мéсяц, день, недéля

Rok, mesiac, deň, týždeň

 

V ruštine sa na vyjadrenie časových úsekov používajú tieto slová:

 

год - rok

мéсяц  - mesiac

недéля týždeň (Pozor! nemýliť si ho s nedeľou, tú prekladáme воскресéнье)

день - deň


 

 

Otázka na čas:    когдá? (kedy?)

 

Сегóдня dnes 

Зáвтра - zajtra

Вчерá - včera

Позавчерápredvčerom

Послезáвтра pozajtra

Скóро, рáно - skoro

Тóтчас - hneď

Потóм - potom

Рáньше - skôr

Пóздно - neskoro

Вóвремя - včas

В другóй раз - inokedy

 

 

 

 

Чáсти дня

Časti dňa

 

Днём - сеz deň, počas dňa

У́тром - ráno

В пéрвой полови́не дня - doobeda

В пóлденьna poludnie

Во вторóй полови́не дня - popoludní

Вéчером - večer

Нóчью v noci

В пóлночь o polnoci

 

 

 

 

Дни недéли

Dni v týždni

 

Какóй сегóдня день? Aký je dnes deň?

Понедéльник - pondelok

Втóрник - utorok

Cредá -  streda 

Четвéрг - štvrtok

Пя́тница -  piatok

Суббóта -  sobota

Воскресéнье - nedeľa

рабóчие дни pracovné dni

выходны́е дниvoľné dni, dni pracovného pokoja

прáздничные дни sviatočné dni

 

 

 

 

Мéсяцы

Mesiace

 

Янвáрь - január

Феврáль - február

Март - marec

Апрéль - apríl

Май - máj

Июнь - jún

Июль - júl

Áвгуст - august

Сентя́брь - september

Октя́брь - október

Ноя́брь - november

Декáбрь - december


 

 

Числó

Dátum  

 

Какóе сегóдня  числó?  Koľkého je dnes? 

Какáя сегóдня  дáта?    Aký je dnes dátum?

Сегóдня  четы́рнадцатое декабря́.  Dnes je štrnásteho decembra.

 

 

 

 

Временá гóда

Ročné obdobia

 

Э́то временá гóда: веснá, лéто, óсень и зимá.

To sú ročné obdobia: jar, leto, jeseň a zima.

 

Стои́т веснáje jar

Стои́т лéто - je leto

Стои́т óсеньje jeseň

Стои́т зимáje zima

Веснóйna jar

Лéтом v lete

Óсеньюna jeseň

Зимóй v zime

 

 

 

Котóрый час? Скóлько врéмени?

Koľko je hodín?

 

Час - hodina

Минýта minúta

Секýнда sekunda

Чéтверть часá - švrťhodina

Полчасá - polhodina

Три чéтверти часá trištvrte hodina

Врéмя čas

У вас тóчное врéмя?  Máte presný čas?

Часы́ - hodinky

Мои́ часы́ стоя́т. Moje hodinky stoja.

Мои́ часы́ спешáт. Moje hodinky idú dopredu.

Мои́ часы́ останови́лись. Moje hodinky zastali.

 

V ruštine sa otázka koľko je hodín? vyjadruje nasledovne:

 

Котóрый час?        

Скóлько врéмени?  Pozor! Nikdy sa nepoužíva otázka: Скóлько часóв?

Во скóлько (в котóром часý) вы к нам приéдете? O koľkej k nám prídete?

 

 

Pri vyjadrení času sa použije predložka „в“ (o):

 

Двенáдцать часóв 12 hodín   В двенáдцать часóвo dvanástej... a podobne.

Пять часóв5 hodín

Шесть часóв дéсять минýт6.10  hodín

Пять двáдцать5.20 hodín

Четвéрть восьмóгоštvrť na osem

Семь пятнáдцать7.15 hodín

Полови́на трéтьего. (Полтрéтьего.) pol tretej

Два часá три́дцать минýт 2.30 hodín

Без дéсяти минýт дéвятьo desať deväť

Без чéтвeрти оди́ннадцать trištvrte na 11

Четы́ре пятьдеся́т 4.50 hodinyZopakujte si:
1. Назови́те чáсти дня.
2. Назови́те мéсяцы.
3. Назови́те дни недéли.
4. Переведи́те на рýсский язы́к: pol tretej, o štvrť na osem, trištvrte na jedenásť, Koľko je hodín?, Moje hodinky idú dopredu., na jar, je jeseň, Koľkého je dnes?, popoludní, včas.


Použitá literatúra:
1. Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
2. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 8. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
3. Ruština konverzácia, Lingea, Bratislava 2009