Vplyv amoniaku na človeka

Amoniak sa vyznačuje neznesiteľným zápachom a to už v koncentráciách výrazne nižších, než sú zdraviu alebo dokonca životu nebezpečné. To je z jednej strany výrazné varovanie, ktoré znižuje (pri pomalom úniku) nebezpečenstvo, na druhej strane môže spôsobiť paniku ako u jednotlivca (strata orientácie a logického uvažovania), tak hlavne väčšieho počtu ľudí (panický únik, pády, zranenia, možnosť ušľapania).

 

   Najzávažnejšie nepriaznivé účinky amoniaku na zdravie človeka

Amoniak veľmi silno dráždi až ťažko leptá oči, sliznice dýchacích ciest, pľúca a pokožku. Kŕč alebo opuch hrtanu môže viesť k uduseniu. Vysoké koncentrácie vedú k zástave dychu, prípadne spôsobujú opuch pľúc. Pri styku so skvapalneným plynom dochádza k poleptaniu a vzniku omrzlín [14].

V tabuľke 1 [5] je uvedený účinok amoniaku na ľudský organizmus v závislosti od jeho koncentrácie vo vzduchu.

 

Tab. 1 Pôsobenie amoniaku na ľudský organizmus

Por. čís.

Koncentrácia amoniaku vo vzduchu [% obj.]

Účinok na ľudský organizmus

1.

0,0005

znesiteľný čuchom

2.

0,005

znesiteľný po dlhšiu dobu

3.

0,005 ¸ 0,02

bez vážneho poškodenia zdravia po dobu 60 minút

4.

0,07 ¸ 0,1

neznesiteľný a po dlhšej dobe poškodenie dýchacích orgánov

5.

0,2 ¸ 0,3

vážne poškodenie očnej rohovky a po 30 až 60 minútach smrť

6.

0,5 ¸ 0,6

oslepnutie a po 30 minútach smrť

7.

1

smrť