Zvratné slovesá

В русском языке есть возвратные глаголы, которые заканчиаются на "- ся, - cь ".

V ruštine sú slovesá, ktoré sa končia na "- ся, - cь".

Pozor! V niektorých prípadoch sa ruské zvratné sloveso prekladá do slovenčiny ako nezvratné a naopak.


 

Настоящее время - Prítomný čas
учиться – učiť sa                               умываться – umývať sa
я учуСЬ                                             я умываюСЬ
ты учишьСЯ                                    ты умываешьСЯ
он, она, оно учитСЯ                       он, она, оно умываетСЯ
мы учимСЯ                                      мы умываемСЯ
вы учитеСЬ                                     вы умываетеСЬ
они учатСЯ                                      они умываютСЯ

 

 

Прошедшее время – Minulý čas

учиться    умываться

училСЯ, училаСЬ, училиСЬ                  умывалСЯ, умывалаСЬ, умывалиСЬ

 

 

Будущее время – Budúci čas

- Совершенный вид - Dokonavý vid
научиться – naučiť sa   умываться
я научуСЬ                                                я умоюСЬ
ты научишьСЯ                                        ты умоешьСЯ
он, она, оно научитСЯ                            он, она, оно умоетСЯ
мы научимСЯ                                          мы умоемСЯ
вы научитеСЬ                                          вы умоетеСЬ
они научатСЯ                                          они умоютСЯ

 

- Несовершенный вид – Nedokonavý vid
учиться 
я буду учиться
ты будешь учиться
он, она, оно будет учиться
мы будем учиться
вы будете учиться
они будут учиться...

 

 

Типы возвратныех глаголов

1. Собственно возвратные глаголы (Vlastné zvratné slovesá)

Význam deja prechádza na pôvodcu činnosti.
Мальчик одевается. Chlapec sa oblieka.
Мать причëcывается. Matka sa češe.

Но:
Мать одевает дочь. Matka oblieka dcéru.
Мать причëсывает дочь. Matka češe dcéru.
другие глаголы этого типа

 

купаться – kúpať sa
мыться – umyť sa
бриться – holiť sa
вытираться – utierať sa

защищаться – brániť sa
прятаться – skrývať sa

 

! Sú slovesá, ktoré sa používajú so zámenom "себя", ktoré prekladáme ako sám seba/sa.
Чувствовать себя (cítiť sa): я чувствую себя, ты чувствуешь себя, он, она, оно чувствует себя, мы чувствуем себя, в чувствуете себя, они чувствуют себя.
Вести себя (správať sa): я веду себя, ты ведёшь себя, он ведёт себя, мы ведём себя, вы ведёте себя, они ведут себя.


 

2. Взаимно-возвратные глаголы (Vzájomno zvratné slovesá)

Vyjadrenie deja dvoch alebo viac osôb, z ktorých každá je činiteľom a súčasne je dej na ňu zameraný.
Подруги встречаются, обнимаются, переписываются.

Kamarátky sa stretávajú, objímajú, dopisujú si.

другие глаголы этого типа

здороваться – zdraviť sa
знакомиться – zoznámiť sa
мириться – zmieriť sa
ссориться – hádať sa
ругаться -nadávať

прощаться – lúčiť sa
расставаться – rozchádzať sa
бороться – biť sa
соревноваться – pretekať sa

 

 

3. Общевозвратные глаголы (Všeobené zvratné slovesá)

- Изменение в движении, положении, состоянии (Zmena v pohybe, pozícii, stave)
Катя шла по улице и остановилась перед витриной.

Katka išla po ulici a zastavila sa pred výkladom.
Обе подруги обрадовались встрече.

Obe kamarátky sa potešili stretnutiu (že sa stretli).
Окно открылось.

Okno sa otvorilo.

Но:
Катя остановила машину.

Katka zastavila auto.
Эти новости обрадовали меня.

Tieto novinky ma potešili.
Я открыла окно.

Otvorila som okno.

другие глаголы этого типа

двигаться - hýbať sa
опускаться – spúšťať sa
приземляться - pristávať
подниматься - stúpať
спускаться – padať, klesať
возвращаться – vracať sa
нагибаться –nahýbať sa

оборачиваться – obracať sa
оглядываться – obzerať sa
останавливаться – zastavovať sa
сокращаться – zmenšovať sa
увеличиваться – zväčšovať sa
уменьшаться – zmenšovať sa
усиливаться - silnieť

 

эмоции (city)

 

веселиться – veseliť sa
огорчаться - smútiť
радоваться – radovať sa
смущаться – hanbiť sa
беспокоиться – trápiť sa
волноваться - znepokojovať sa

тревожиться – obávať sa, mať starosti
удивляться – diviť sa
возмущаться – rozčuľovať sa
интересоваться – zaujímať sa
сердиться – hnevať sa

 

- Начало, продолжение и конец (Začiatok, trvanie, koniec)
Лекция начинается в 7 часов.

Prednáška sa začína o siedmej.
Демонстрация мод продолжается уже 5 часов.

Módna prehliadka trvá už 5 hodín.
Фильм кончается в 9 часов.

Film sa končí o deviatej.

- Постоянное свойство предмета (Stála vlastnosť predmetu)
Кактус колется.

Kaktus pichá.
Осторожно, собака кусается.

Pozor, pes hryzie.


 

4. Глаголы без "- ся, - cь "не употребляются (Slovesá, ktoré majú iba zvratný tvar)
Он боится летать на самолëте.

Bojí sa lietať lietadlom.
В 11 часов я ложусь спать.

O jedenástej sa uložím spať.

другие глаголы этого типа

 

смеяться – smiať sa
становиться – stávať sa
появляться – objavovať sa
улыбаться – usmievať sa
являться - byť
надеяться – dúfať
стараться – snažiť sa

стремиться – usilovať sa
трудиться – namáhať sa
гордиться – hrdiť sa
ложиться – ľahnúť si, uložiť sa
любоваться – kochať sa, obdivovať
нуждаться - potrebovať
оставаться – zostať  

 

 

5. Глаголы с пассивным значением (Slovesá s pasívnym významom)
Эксперимент проводится известным учëным.

Experiment je uskutočňovaný známym vedcom.Zopakujte si:
1. Какие типы возвратныех глаголов вы знаете?

Použitá literatúra:
Glendová, V. a Kováčiková, E.: Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 1997.
Ruština konverzácia so slovníkom a gramatikou, Lingea, Bratislava 2009.
Svetlík, J. a kol. Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1974.