Zdravie každého človeka ovplyvňuje:

 

 • vonkajšie prostredie,

 • vnútorné prostredie.


 

Medzi vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú ľudské zdravie patrí:

 

 • prostredie – 20%,

 • zdravotnícka starostlivosť – 20%,

 • životný štýl – 60%.


 

Medzi vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka patrí aj:

 

 • nesprávna výživa,

 • stres,

 • nedostatok pohybu,

 • fajčenie a alkohol,

 • obezita.


 

 

Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia

 

Poruchu zdravia spôsobujú rôzne choroby.

Choroba spôsobuje porušenie funkcie niektorej sústavy orgánov.

Mnohé choroby sú nákazlivé – infekčné, to znamená, že sa prenášajú z chorého človeka alebo zvieraťa na zdravého jedinca.


 

Medzi infekčné ochorenia patrí napríklad:

 

 • chrípka,

 • prechladnutie,

 • angína,

 • žltačka,

 • salmonelóza,

 • besnota,

 • zápal mozgových blán.


 

Nákazlivé ochorenia zapríčiňujú choroboplodné mikroorganizmy:

 

 • baktérie,

 • vírusy,

 • prvoky,

 • plesne,

 • kvasinky,

 • parazity.


Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Virus_ch%C5%99ipky

 

Chrípkový A virus


 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakteri%C3%B3za

 

Baktéria spôsobujúca ochorenie pľúc – TBC
Choroboplodné mikroorganizmy prenikajú do organizmu:

 

 • priamym kontaktom s chorým človekom – bozkávaním, nechráneným pohlavným stykom,

 • kvapôčkovou infekciou – kašľaním, kýchaním,

 • poranením kože,

 • používaním cudzích osobných potrieb,

 • kontaktom so živočíchom,

 • zdravotne závadnou vodou,

 • pokazenými potravinami.


 

Bacilonosič je človek alebo živočích, ktorý sám nemá príznaky ochorenia, ale mikroorganizmy rozširuje po okolí.


Inkubačná doba je čas, ktorý uplynie medzi vniknutím choroboplodných mikroorganizmov do tela a prvými príznakmi choroby.

 

Inkubačná doba pri rôznych infekčných ochoreniach je rôzna. Napríklad pri ochorení, ktoré nazývame salmonelóza sa prvé príznaky choroby prejavia v priebehu 6 – 48 hodín.


 

 

Prevencia

 

Človek sa pred infekčnými chorobami môže chrániť očkovaním.

 

 

Poznáme dva druhy očkovania:

 

 • pasívna imunizácia – očkovaním sa do tela dostávajú už hotové protilátky,

 • aktívna imunizácia – očkovaním sa do tela dostávajú oslabené choroboplodné mikroorganizmy, ktoré vyvolávajú tvorbu vlastných protilátok.


 

Imunita je schopnosť organizmu brániť sa proti choroboplodným organizmom.

 

Imunitu človek získava prekonaním ochorenia alebo očkovaním.


 

Rozširovaniu infekčných chorôb môžeme zabrániť:

 

 • izoláciou – oddelením chorého človeka od zdravých ľudí,

 • karanténou – dočasným oddelením osôb, s ktorými bol chorý človek v  styku od zdravých ľudí,

 • dezinfekciou, dezinsekciou, deratizáciou - ničením choroboplodných zárodkov


Dezinfekcia – ničenie choroboplodných zárodkov napríklad vetraním, žehlením, praním, upratovaním, použitím chemických prostriedkov.


Dezinsekcia – ničenie nežiaduceho hmyzu použitím chemických prostriedkov.

Deratizácia – ničenie hlodavcov – potkanov, myší, a pod. mechanickými, chemickými a biologickými prostriedkami.

 Zopakujte si:
1.Čo patrí medzi vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie?
2.Akými spôsobmi do organizmu môžu preniknúť choroboplodné mikroorganizmy?
3.Kto je to bacilonosič?
4.Ktoré ochorenia zaraďujeme medzi infekčné?
5.Aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou imunizáciou?
6.Čo znamená slovo karanténa?

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Pedagogika Expol, 2011. s. 118 – 119.

Zdroje obrazkov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virus_ch%C5%99ipky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakteri%C3%B3za