Nous étions cherchés Boli sme hľadaní

Nous étions cherchées Boli sme hľadané

Vous étiez cherchés Boli ste hľadaní

Vous étiez cherchées Boli ste hľadané

Ils étaient cherchés Boli hľadaní

Elles étaient cherchées Boli hľadané

 

Zložený minulý čas (Passé composé):

ai été cherché Bol som hľadaný

ai été cherchée Bola som hľadaná

Nous avons été cherchés Boli sme hľadaní

Nous avons été cherchées Boli sme hľadané

 

Blízka budúcnosť (Futur proche):

Je vais être cherché Budem hľadaný

Je vais être cherchée Budem hľadaná

Nous allons être cherchés Budeme hľadaní

Nous allons être cherchées Budeme hľadané

 

Pôvodcu deja vyjadrujeme pomocou predložky par. V slovenčine ho vyjadrujeme 7. pádom.

Príklad:

Cette bouteille est ouvert par Pierre. Peter otvoril túto fľašu. (Do slova:

táto fľaša bola otvorená Petrom.)

 

ZOPAKUJME SI:

  1. Aký názov má trpný rod vo francúzštine?

  2. Ako sa tvorí trpný rod?

  3. Je zhoda slovesa s podmetom?

  4. Vytvorte 5 viet s použitím trpného rodu.

 

Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov

Renate Geissler, Aleth Sanchez: Francouzská gramatika