Vypracovala: Alena Hmirová


Tvorenie:

 

Trpný rod sa tvorí z príslušného tvaru slovesa être a minulého príčastia významového slovesa. Pritom sa être objavuje v požadovanom čase. Minulé príčastie sa zhoduje v rode a čísle s podmetom vety.

 

être + minulé príčastie

 

Príklady:

Prítomný čas (Présent): Je suis cherché Som hľadaný

Je suis cherchée Som hľadaná

Tu es cherché Si hľadaný

Tu es cherchée Si hľadaná

Il est cherché Je hľadaný

Elle est cherchée Je hľadaná

 

Nous sommes cherchés Sme hľadaní

Nous sommes cherchées Sme hľadané

Vous êtes cherché Ste hľadaný

Vous êtes cherchés Ste hľadaní

Vous êtes cherchée Ste hľadaná

Vous êtes cherchées Ste hľadané

Ils sont cherchés Sú hľadaní

Elles sont cherchées Sú hľadané

 

Jednoduchý minulý čas (Imparfait):

étais cherché Bol som hľadaný

étais cherchée Bola som hľadaná

Tu étais cherché Bol si hľadaný

Tu étais cherchée Bola si hľadaná

Il était cherché Bol hľadaný

Elle était cherchéé Bola hľadaná