Vypracoval: L. Petrovič

 

 

 

Vývoj riečnej siete bol ovplyvnený štvrtohorným zaľadnením. K úmoriu Atlantického oceánapatria napríklad rieky Mississippi, Missouri, Ohio, Tennessi, Arkansas, Rio Grande či Rieka Sv. Vavrinca. K úmoriu Tichého oceána zasa neveľké rieky z Kordiliér, rieky nie sú dlhé, ale majú veľký spád. Sú to Colorado (vytvára Grand Canyon),Columbia, Yukon a Fraser. K úmoriu Severného ľadového oceána môžeme priradiť rieku Mackenzie. Rieky sa využívajú hlavne na výrobu elektrickej energie, dopravu, zavlažovanie a iné hospodárske využitia. Jazerá sú hlavne pôvodu ľadovcovo-tektonického a ľadovcového. Medzi významnejšie patria Veľké medvedie jazero, Veľké jazero otrokov, Winnipegské jazero. Najväčší sladkovodný jazerný komplex na svete tvoria Veľké kanadské jazerá (Horné, Hurónske, Michiganské, Erijské a Ontario). Ontario a Erijské jazero spája rieka Niagara, na ktorej sa nachádzajú najväčšie vodopády sveta.

 

petrovic

 

 

 

Úmorie Atlantického oceána


petrovic

 

Mississipi

Mississippi je rieka pretekajúca USA. Je to najdlhšia rieka v Severnej Amerike (počítajúc prítok Missouri). Ďalšími významnejšími prítokmi sú Arkansas a Ohio. Mississippi pramení v jazere Itasca, západne od Horného jazera. Na hornom toku sú hydroelektrárne, na dolnom toku početné meandre a staré riečne ramená. Rieka je splavná od Minneapolisu do New Orleansu pre veľké lode (3 130 km). Prekážkami plavby sú skalnaté prahy, pohybujúce sa piesky a kolísavý vodný stav. Mississippi ústi do mora rozsiahlou deltou (36 000 km²), ktorá privádza každoročne 400 miliónov ton naplavenín. Celé povodie Mississippi je významnou dopravnou cestou a je spojené prieplavmi s Veľkými jazerami.


 

petrovic

 

Rio Grande

Rio Grande (Rio Bravo del Norte) je jedna z najdlhších riek v Severnej Amerike. Tečie na území dvoch krajín: Mexiko a Spojené štáty americké. Pramení v pohorí San Juan vSkalnatých vrchoch v štáte Colorado. Spočiatku tečie krátko na východ, potom sa stáča na juh do Nového Mexika. Rio Grande pretína Nové Mexiko po celej jeho severojužnej dĺžke. Prechádza aj jeho najväčším mestom Albuquerque. V južnej časti Nového Mexika tvorí Rio Grande krátky úsek hranice s Texasom. Od mesta El Paso sa Rio Grande až po ústie do mora stáva hraničnou riekou s Mexikom. Tento úsek rieky je dlhý vyše 2 000 km a tvorí viac ako polovicu celkovej dĺžky americko-mexickej hranice. Priemerným prietokom okolo 160 m³/s sa Rio Grande vlieva do Mexického zálivu v Atlantickom oceáne.


 

 

Úmorie Tichého oceána


petrovic

 

Colorado

Colorado je rieka v juhozápadnej časti USA a severozápadnej časti Mexika. Pramení vSkalnatých vrchoch. Tečie cez suché oblasti štátov Utah a Arizona, pričom odvádza zrážky zo západných svahov pohoria. V Coloradskej plošine vytvára pomocou vodnej erózie hlbokékaňony s celkovou dĺžkou 800 km, medzi ktorými je i jeden z najväčších na svete Veľký kaňon (Grand Canyon). Ústí do Kalifornského zálivu Tichého oceánu, pričom vytvára deltu s rozlohou 8 600 km². Časté využívanie na zavlažovanie a zadržiavanie vody má za následok vysychanie toku od mesta Yuma v Arizone. Na rieke a jej prítokoch je postavených viac ako 20 veľkých priehrad.


 

petrovic

 

Columbia

Columbia (Columbia River) je rieka v Kanade a Spojených štátoch amerických. Vyteká z jazera Columbia a ústi do Tichého oceánu. Po Mississippi je druhou najväčšou riekou v USAa na pacifickom pobreží je najväčšou. Je dlhá 2250 km a jej povodie zaberá plochu 668 217 km² (z toho 15 % pripadá na územie Kanady). Rieka je pomenovaná na počesť amerického korábu Columbia Rediviva, na ktorom kapitán Robert Gray z Bostonu v roku 1792ako prvý vplával do jej ústia.

 

 

petrovic

 

Yukon

Yukon je mohutná severoamerická rieka dlhá 3 185 km. Pramení a takmer polovica jej toku leží v Kanade, preteká štátom Aljaška v USA a vlieva sa deltou Yukonu do Beringovho mora. Celkové povodie rieky Yukon je 840 000 km², z toho 323 800 km² leží v Kanade. Tečie niekoľkými národnými parkmi a rezerváciami, pričom polovicu tvoria lesy. Meno rieky Yukon pochádza z jazyka pôvodných obyvateľov oblasti a znamená „veľká rieka“. Yukon je najdlhšou riekou na Aljaške. Bola jednou z najdôležitejších dopravných trás počas zlatej horúčky v rokoch 1898 až 1899. Kolesové riečne člny brázdili hladinu rieky až do vybudovania cesty Klondike Highway v roku 1950.


 

 

Úmorie Severného ľadového oceána


petrovic

 

Mackenzie

Mackenzie je rieka na severozápade Kanady v teritóriu Severozápadné teritóriá. Rieka dostala svoj názov podľa cestovateľa Alexandra Mackenzieho, ktorý v roku 1789 cestoval po rieke v snahe dosiahnuť Tichý oceán. V minulosti sa rieka nazývala Disappointment. So svojou dĺžkou 1 738 km je najdlhšou riekou v Kanade. So svojimi prameňmi Peace a Finlay je riečny systém Mackenzie druhou najdlhšou riekou v Severnej Amerike s dĺžkou 4 241 km. Rieka Mackenzie spolu s prítokmi má rozlohu povodia 1 805 200 km2 (uvádza sa aj 1 743 058 km2). Priemerný prietok rieky predstavuje 10 700 metrov kubických za sekundu. Pramení vo Veľkom jazere otrokov a tečie smerom na sever do Beaufortovho mora, kde vytvára deltu s rozlohou 12 000 km2. Údolie rieky obsahuje nivné vrstvy a ľadovcové usadeniny, je silno močaristá a lemovaná smrekovým porastom.


 

 

Bezodtokové oblasti jazier


petrovic

 

Niagara

Niagara je veľmi krátka, ale mohutná severoamerická rieka, spájajúca Erijské jazero sOntárijským jazerom. Tvorí prirodzenú hranicu medzi Kanadou a USA. Je dlhá iba 56 km a prekonáva celkový výškový rozdiel 99 metrov. Priemerný prietok je 6 000 m³/s. Na rieke sú vybudované dve elektrárne, jedna na kanadskej strane a druhá na americkej strane, s celkovým výkonom 4,4 GW. Rieka Niagara je známa hlavne mohutnými Niagarskými vodopádmi, ktoré sú veľkou turistickou atrakciou. Lode splavujú úsek okolo vodopádovWellandským kanálom, ktorý je súčasťou Prieplavu svätého Vavrinca - vodnej cesty umožňujúcej námorným lodiam plaviť sa z Atlantického oceánu až do Horného jazera.

 

 

petrovic

 

Athabasca

Athabasca (Athabasca River) je rieka na západe Kanady v provincii Alberta v povodí riekyMackenzie. Je 1 231 km dlhá. Má rozlohu 153 000 km². Pramení v kanadskej častiSkalnatých hôr v oblasti Columbia Icefield a preteká národným parkom Jasper (vodopádyAthabasca Falls), severnou časťou Veľkých planín. Ústí do západnej časti jazera Athabasca, pričom vytvára deltu. Nad Fort McMurray vytvára pereje, dlhé 140 km.


 

petrovic

 

Saskatchewan

Saskatchewan (Saskatchewan River) je rieka v provinciách Manitoba a Saskatchewan na juhu Kanady. Je 544 km dlhá. Od prameňov Južného Saskatchewanu celkom 1 928 km.Povodie má rozlohu 385 000 km². Vzniká sútokom riek Severný a Južný Saskatchewan, ktoré pramenia v Skalnatých horách. Potom preteká Veľkými a Centrálnymi planinami. Ústí do Winnipegského jazera.


 

 

Významné jazerá


petrovic

 

Veľké kanadské jazerá

Veľké kanadské jazerá je skupina piatich jazier ležiacich na hraniciach Kanady s USA. Je to najväčšia skupina sladkovodných jazier na svete. Horné jazero (Lake Superior) je prvé a najväčšie zo sústavy piatich Veľkých kanadských jazier, nachádzajúcich sa na hraniciKanady a USA. Rozlohou je to najväčšie sladkovodné jazero na svete a po Kaspickom moridruhé najväčšie jazero sveta. Hurónske jazero (Lake Huron) je ďalšie z Veľkých kanadských jazier. Jeho hladina je 177 metrov nad morom, rozloha 59 596 km², maximálna hĺbka 229 m. Je prepojené s okolitými jazerami. Jazero tvorí spojnicu medzi Veľkými jazerami. Prítok prichádza z Michiganského jazera, z Horného jazera a z viacerých riek. Michiganské jazero(Lake Michigan, v jazyku domorodých obyvateľov Veľké jazero) je tretie najväčšie jazero v systéme piatich Veľkých jazier. Jazerom prechádza hranica medzi štátmi MichiganIndiana,Illinois a Wisconsin. Má rozlohu 57 750 km². Je 494 km dlhé a maximálne 190 km široké.Erijské jazero (Lake Erie) je najjužnejšie zo sústavy piatich Veľkých kanadských jazier.Ontárijské jazero (Lake Ontario), je posledné a najmenšie zo sústavy piatich Veľkých kanadských jazier. Napriek tomu je to štrnáste najväčšie jazero na svete. Rozloha jazera je 18 960 km², maximálna hĺbka 244 metrov. Hlavným prítokom je rieka Niagara, ktorá ho spája s Erijským jazerom a odtok tvorí Rieka svätého Vavrinca. Na brehu jazera leží najväčšiekanadské mesto Toronto.

 

 

petrovic

 

Veľké medvedie jazero

Veľké medvedie jazero (Great Bear Lake) je jazero v severozápadnej Kanade. Nachádza sa v nadmorskej výške 156 m a má rozlohu 31 792 km², s maximálnou hĺbkou 446 m. Z jazera vyteká Veľká medvedia rieka. Jazero má tektonicko-ľadovcový pôvod.

 

 

petrovic

 

Veľké jazero otrokov

Veľké jazero otrokov (Great Slave Lake) je jazero v severozápadnej Kanade. Leží vo výške 156 m nad morom, rozlohu má 28 438 km², maximálnu hĺbku 614 m. Je to najhlbšie jazero vSevernej Amerike. Jazero je tektonicko-ľadovcového pôvodu. Hlavný prítok je rieka Slave(Rieka otrokov) a hlavný odtok rieka Mackenzie.


 

petrovic

 

Winnipegské jazero

Winnipegské jazero (Lake Winnipeg) je jazero v južnej Kanade. Je to pozostatok veľkéhopleistocénneho ľadovcového jazera Agassiz. Bolo objavené v roku 1733 Verendreyovouexpedíciou. Nachádza sa vo výške 217 metrov nad morom. Rozloha je 24 390 km², dĺžka 386 km, šírka 90 km, max. hĺbka 21 (28) metrov. V jazere sa nachádza veľa ostrovov. Najväčším je Reindeer s rozlohou 181 km². Do jazera sa vlievajú rieky Winnipeg,SaskatchewanRed. Je odvodňované riekou Nelson.

 

 

 

Použitá literatúra:

Kol., 2009: The Encyklopedia of Earth, Weldon Owen Pty Ltd.

H., Hilbert, 2001: Biogeografia, UMB FPV KKE

www.worldatlas.com

www.wikipedia.com

 

 

 

Zdroj obrázkov:

http://www.ephotopix.com/north_america_rivers_map.htm

http://videosnpictures.com/pictures/spacedaily.com

http://pubs.usgs.gov/fs/2004/3013/text.htm

http://travelfeatured.com/grand-canyon-national-park-arizona-usa/

http://isec.nacse.org/workshop/2011_orst/

http://www.superstock.com/stock-photos-images/1899-35796

http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/arctic-climate-change/

http://landoffacts.blogspot.sk/2012/09/niagara-eye-view.html

http://www.ec.gc.ca/inre-nwri/default.asp?lang=En&n=832CDC7B&xsl=articlesservices,view

full&po=357EBE1F

http://www.eos.sr.unh.edu/newsl_0309/water_water.shtml

http://www.miseagrant.umich.edu/lessons/files/2013/05/GreatLakesSatelliteImageSharpen.

jpg

http://www.snap.uaf.edu/project_page.php?projectid=23

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Great_Slave_Lake_Sat.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lake_Athabasca,_Canada.jpg

http://savelakewinnipeg.org/2012/07/26/satellite-pictures-show-reality-of-algal-blooms-on-lak

e-winnipeg/