Vypracoval: L. Petrovič

 

 

 

Väčšina juhoamerickej pevniny východne od Ánd patrí do povodia Amazonky. Najdlhšou a najväčšou riekou Južnej Ameriky a celého sveta je Amazonka (7 025 km dlhá, povodie 7180 tis. km2). Pramení v Peru, preteká celou nížinou, pokrytou tropickými dažďovými lesmi, a vlieva sa do Atlantického oceánu ústím, ktoré je široké až 200 km. Jej najväčšími prítokmi sú Madeira, Purus, Tapajós, Xingu, Japurá, Rio Negro a ďalšie. Väčšinu Guyanskej vysočiny odvodňuje ďalší veľtok – Orinoko. Do zálivu Rio de la Plata ústi Paraná s prítokom Paraguay a Uruguay. Brazílsku vysočinu odvodňuje Sao Francisco. Najväčšími andskými riekami sú Magdalena, Cauca, Maranon, Huallaga, Ucayali, Urubamba a iné. Významnou riekou Patagónie je Rio Negro, ktoré ústi do Atlantického oceánu. V Južnej Amerike nájdeme niekoľko typov jazier: lagunárne, slané močiare, tektonického pôvodu a ľadovcové jazerá v Patagónskych Andách.


petrovic

 

 

 

Úmorie Atlantického oceána


petrovic

 

Amazonka

Najdlhšou a najväčšou riekou Južnej Ameriky a celého sveta je Amazonka (Río Amazonas) je dlhá 7 025 km dlhá a povodie má rozlohu 7180 tis. km2. Pramení v Peru, preteká celou Amazonskou nížinou, pokrytou tropickými dažďovými lesmi, a vlieva sa do Atlantického oceána deltou, ktorá je široká až 200 km. Jej najväčšími prítokmi sú Madeira, Purus, Tapajós, Xingu, Japurá, Rio Negro a ďalšie.

Madeira (Río Madeira, Rio Madeira) je rieka v Južnej Amerike, ktorá je tretím najdlhším prítokom Amazonky a 19. najdlhšou riekou sveta. Preteká Bolíviou a Brazíliou a rozloha jej povodia je 850 000 km². Rieka má dažďový režim a najvyššie prietoky (cca 39 000 m³/s) dosahuje v období dažďov od októbra do mája. S priemerným prietokom 17 000 m³/s patrí medzi najvodnatejšie rieky sveta, pričom jej hladina neraz dosahuje 12 a viac metrov.

Xingu je brazílska rieka dlhá 1 980 km. Pramení na plošine Mato Grosso v Serra do Roncador. Je pravostranným prítokom rieky Amazon, do ktorej sa vlieva pred jej ústím. Jej povodie má rozlohu 513 000 km² a stredný prietok dosahuje cca 16 000 m³ za sekundu. Obsahuje pomerne veľa vodopádov, preto je splavná len 190 km od ústia a na iných úsekoch.


 

petorivic

 

Paraná

Paraná je druhá najväčšia rieka Južnej Ameriky. Rieka preteká Brazíliou (štáty São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná) a Argentinou (provincie Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires) a čiastočne tiež tvorí štátnu hranicu oboch zemí s Paraguajom. Je približne 3 940 km dlhá. Povodie má rozlohu približne 2 582 670 km². Zdroj vody je dažďový a režim povodňový. Priemerný ročný prietok vody na dolnom toku činí približne 17 000 m³/s, maximálny 30 000 m³/s a minimálny 7 000 až 10 000 m³/s. Najvyšší je od januára do mája, kedy nastávajú letné dažde v hornej časti povodia. Druhé najvyššie obdobie prichádza od júna do augusta, kedy pre zmenu zimné dažde prinášajú zrážky v dolnej časti povodia. Celkový ročný odtok do oceánu činí približne 480 km³ a spolu s riekou Uruguay dosahuje 650 km³. Rieka tiež unáša veľa pevných častíc (až 150  mil. ton za rok). Jej kalná voda je badateľná na otvorenom mori do vzdialenosti 100 až 150 km od brehu. Nachádzajú sa na nej aj jedny z najväčších vodopádov sveta vodopády Iguazú.


 

petrovic

 

Orinoco

Orinoco (Río Orinoco, Tamanaků Orinuku) je jedna z najdlhších a najvodnatejších riek v Južnej Amerike. Mohutný tok s dĺžkou 2 310 km preteká Venezuelou (štáty Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Guárico) a čiastočne tvorí jej hranicu s Kolumbiou. Svoje povodie má v oblasti nazývané Orinoquia, ktorej rozloha činí 880 000 km², 23,7% tejto oblasti je v Kolumbii, zvyšok vo Venezuele, prameň je na hraniciach s Brazíliou.


 

petrovic

 

Uruguaj

Uruguay alebo Uruguaj (Río Uruguay, Rio Uruguai) je jednou z najväčších riek Južnej Ameriky. Rieka preteká Brazíliou, Uruguajom a Argentínou. Je dlhá približne 1 600 km a odvodňuje územie s rozlohou cca 365 tisíc km². Rieka vzniká sútokom zdrojníc Pelotas a Canoas, prameniacich na západných svahoch masívu Serra de Mar. Po mesto San Tomé preteká lávovou planinou, pričom vytvára množstvo perejí a vodopádov. Pokračuje juhozápadným smerom do Río de la Plata, kde ústí s riekou Paraná do Atlantického oceánu. Hlavné prítoky sú Ibikui a Río Negro.


 

petrovic

 

Colorado

Colorado (Río Colorado, rovnomennú rieku nájdeme aj v Severnej Amerike) je rieka na severe Patagónie v Argentíne (provincie Mendoza, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires). Je približne 1 200 km dlhá. Povodie má približne rozlohu 350 000 km². Vzniká sútokom riek Rio Grande a Barrancas, ktoré pramenia na východných svahoch Ánd. Prerezáva sa suchou oblasťou severnej Patagónie v hlbokej a širokej doline. Ústí do zálivu Bahía Blanca Argentínskeho mora v Atlantickom oceáne, pričom vytvára deltu.
Významné jazerá


petrovic

 

Titicaca

Titicaca je najväčšie jazero v Južnej Amerike s rozlohou 8 800 km² a s nadmorskou výškou 3 821 m n. m. zároveň najvyššie položené jazero s obchodnou lodnou prepravou na svete a najväčšie sladkovodné jazero v Južnej Amerike. Je bezodtokové, vulkanického pôvodu. Leží v Andách na hraniciach Peru a Bolívie. Priemerná hĺbka je medzi 140 a 180 m, najväčšia 304 m. Teplota vody dosahuje okolo 13 °C. Ústi do neho viac ako 25 riek a rieka Desaguadero vytvára spojnicu so susedným jazerom Poopó. Má 41 ostrovov, niektoré z nich sú husto obývané.


 

petrovic

 

Lagoa dos Patos

Lagoa dos Patos je plytké lagúnové jazero v štáte Rio Grande do Sul na juhovýchode Brazílie. Má rozlohu 10 144 km². Je 265 km dlhé a maximálne 60 km široké. Nachádza sa v nadmorskej výškem a dosahuje maximálnu hĺbky 7 m. Pri priemernej hĺbke má celkový objem 30 km³.


 

petrovic

 

Lago de Maracaibo

Maracaibo (Lago de Maracaibo) je lagúnové jazero vo Venezuele (Mérida, Trujillo, Zulia). Nachádza sa južne od Venezuelského zálivu, s ktorým je spojené plytkým (2 až 4 m) prielivom. Nachádza sa v medzihorskej prepadline medzi horskými chrbtami Sierra de Perija na západe a Cordilera de Mérida na východe. Má rozlohu 13 010 km². Dosahuje maximálnu hĺbku 250 m na juhu.


 

 

Použitá literatúra:

Kol., 2009: The Encyklopedia of Earth, Weldon Owen Pty Ltd.

H., Hilbert, 2001: Biogeografia, UMB FPV KKE

www.worldatlas.com

www.wikipedia.com


 

 

Zdroj obrázkov:

http://www.mapsopensource.com/south-america-rivers-map.html

http://www.21stcentech.com/wp-content/uploads/2013/09/amazon_srtm_2000_lrg.jpg

http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/parana_rivers_streams.cfm

http://www.zonu.com/venezuela_maps/Satellite_Image_Photo_Orinoco_Meta_Rivers_Colom

bia_Venezuela.htm

http://modis.gsfc.nasa.gov/gallery/individual.php?db_date=2013-07-25

http://www.spacearchive.info/news-2006-archive.htm

http://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/jan/12/urban-population-boom-lake-titicaca-in-pictures

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_dos_Patos#mediaviewer/Ficheiro:Lagoa_dos_Patos_PIA0

3444_lrg.jpg

http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Maracaibo#mediaviewer/Archivo:Maracaibo_MODIS_20

04jun26.jpg