Vypracoval: L. Petrovič

 

 

 

Austrálsky kontinent patrí k najsuchším oblastiam sveta. Takmer 2/3 územia sú bezodtokové. Množstvo riek sú dočasné toky, miestne nazývané creeks. Stála riečna sieť je iba v juhovýchodnej Austrálii. Krátke rieky sa objavujú aj inde v pobrežných oblastiach. Najdlhšou riekou Austrálie je Murray. Jej významným prítokom je rieka Darling. Celý systémMurray-Darling má dĺžku 3 490 km. Najväčšie jazerá sa nachádzajú na juhu Austrálie. Sú prevažne slané a vďaka veľkému výparu aj plytké. Ich hladina veľmi kolíše a tým sa mení aj ich plocha v závislosti od obdobia sucha alebo dažďov. Najväčším je Eyreovo jazero, ďalejTorrensovo jazero a Gairdnerovo jazero. Skoro 1/3 kontinentu má veľké zásoby podzemnej artézskej vody. Na ostrovoch v Oceánii (Nová Guinea, Nový Zéland) sú rieky krátke, avšak poskytujú dostatok vody.


 

http://www.ephotopix.com/australia_oceania_rivers_map.htm 

Rieky Austrálie

 

 

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=77509

 

Darling

Darling je jednou z najdlhších riek v Austrálii a významný pravostranný prítok rieky Murray. Jej dĺžka je 2 740 km a plocha povodia dosahuje 710 000 km². Rieka pramení na západných svahoch horského hrebeňa New England a prevažnú časť toku tečie západným a juhozápadným smerom. Po sútok s riekou Kalgoa sa nazýva DumerikMacintyre i Barwon. S riekou Murray tvorí rozsiahly systém Murray-Darling s dĺžkou 3 672 km v štáte Nový Južný Wales. Vodnatosť rieky je závislá na dažďových zrážkach. Pretože nemá vodnatejšie prítoky, kolíše jej hladina v rozmedzí až 8 m a v období sucha na dolnom toku, pretekajúcom polopúšťou, nezriedka vysychá. Priemerný ročný prietok je 57 m³/s.


 

http://www.adelaidenow.com.au/ipad/murray-system-analysis-slammed/story-fn6bqphm-1226023543417

 

Murray

Murray je najdlhšia rieka v Austrálii. Jej dĺžka je 2 375 km (iný zdroj 2 530 km). Rieka je pomenovaná podľa ministra pre kolónie Sira Georgea Murraya. Rieka pramení na západnom svahu Austrálskych Álp v časti Snežné hory a tečie smerom na západ a vytvára meandre vo vnútrozemskej planine, ktorá je veľkou poľnohospodárskou oblasťou. Jej tok tak tvorí hranicu austrálskych štátov Nový Južný Wales a Viktória. Ústi v štáte Južná Austrália do jazeraAlexandrina, z ktorého je sa ďalej vlieva do Indického oceánu. Od oceánu je jazero chránené umelým valom, ktorý zabraňuje vysokej koncentrácií slanej vody. Napriek občasnému značnému objemu vody, najmä pred reguláciou rieky, bolo ústie rieky vždy malé a plytké. Rieka je súčasťou veľkého riečneho systému Murray-Darling s dĺžkou 3 672 km, ktorý je 18. najdlhší na svete. Celé povodie má rozlohu 1 050 111 km², čo je približne jedna sedmina rozlohy Austrálie. Napriek svojej veľkosti je rieka Murray pomaly tečúca s priemerným prietokom 450 m³/s, v najsuchšom období však iba 0,89 m³/s, pričom na niektorých miestach aj vysychá. Problémom toku je aj zvyšovanie zasolenia.


 

 

Rieky Nového Zélandu


 

http://www.panoramio.com/photo/72003841

 

Waikato

Waikato (maorsky Prúdiaca voda) je rieka na Severnom ostrove Nového Zélandu. Je dlhá 425 km, čím je najdlhšou riekou krajiny. Pramení v pohorí Ruapehu, neskôr sa spája s riekouTongariro a vlieva sa do najväčšieho jazera Nového Zélandu, jazera Taupo. Následne z jazera vyteká a na severozápade sa vlieva do Tasmanovho mora. Priemerný prietok rieky činí 340 m3/s. Jej povodie sa rozkladá na 13 701 km2.


 

http://baby.indstate.edu/gomez/margins.html

 

Waitaki

Waitaki je významnou riekou na Južnom ostrove Nového Zélandu. Je dlhá 110 km. Je to hlavný tok povodia Mackenzie. Táto spletitá rieka preteká jazerami BenmoreAviemoreWaitaki. Rieka má niekoľko prítokov, napríklad Ahuriri či Hakataramea. Rieka sa vlieva doTichého oceánu. 

Rieky Novej Guinei

 

 

http://champagnewhisky.com/tag/nasa/

 

Fly

Fly je rieka na ostrove Nová Guinea v Papui-Novej Guinei. Je to najväčšia rieka Oceánie, v ústí meria na šírku 90 km. Čiastočne tiež tvorí na ostrove hranicu s Indonéziou. Jej dĺžka je 1 273 km a povodie má rozlohu 76 000km2. Pramení na svahoch pohoria Central Range a tečie prevažne na juh. Ústí do zálivu PapuaKoralového mora, pričom vytvára estuár. Priemerný ročný prietok je 4 450 m3/s.


 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ramu_river.jpg

 

Ramu

Ramu je rieka na Novej Guinei a nachádza sa na severe Papui-Novej Guinei. Pramení v pohorí Kratke Range, odkiaľ tečie 640 km severozápadne do Bismarckovho mora 

Významné jazerá

 

 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=38994

 

Eyreovo jazero

Eyrovo jazero (Lake Eyre) je najväčšie jazero v Austrálii. Je položené v nadmorskej výške 16 m pod hladinou mora, je to najnižší bod v Austrálii. Je pomenované po E. J. Eyrovi, prvom Európanovi, ktorí ho v roku 1840 objavil. Jazero tvorí Severné Eyrovo jazero (väčšie) a Južné Eyrovo jazero, ktoré spája úzky prieliv Goyder. Jeho rozloha sa výrazne mení a to od 9 000 po 15 000 km², pričom v extrémnych suchách úplne zmizne. Počas sucha tvorí jazero iba vlhká soľná panva. Je to najväčšie prechodné jazero na svete. Je plytké a bezodtokové. Je súčasťou chránenej oblasti Lake Eyre National Park.


 

http://www.steveparishgallery.com/products-page/art-of-land/lake-torrens-np-sa-5/

 

Torrensovo jazero

Torrensovo jazero (Lake Torrens) je bezodtokové jazero v Južnej Austrálii. Je to druhé najväčšie jazero kontinentu. Nachádza sa v tektonickej prepadline na západ od Flindersovho chrbta. Má rozlohu 5 700 km2. Jeho rozloha však silne kolíše podľa sezóny. V zime po daždi dosahuje maximálnej rozlohy, v lete takmer vysychá a pokrýva sa vrstvou soli. Jazero bolo vyhláseným ako národný park Lake Torrens National Park.


 

http://www.eosnap.com/tag/lake-gairdner/

 

Gairdnerovo jazero

Gairdnerovo jazero (Lake Gairdner) je bezodtokové plytké jazero v Južnej Austrálii. Má rozlohu 4 700 km2. Je 160 km dlhé a 48 km široké. Leží v nadmorskej výške 100 m. Nachádza sa severne od zálivu Spencer v polopúštnej rovine s dunovým reliéfom z červených pieskov. V suchom období sa mení v plochú prepadlinu pokrytú viskóznym ílom a slanou vrstvou, ktorej hrúbka môže dosiahnuť až 1,2 m.


 

http://www.eosnap.com/lakes/white-surface-of-lake-mackay-australia/

 

Taupo

Taupo (Lake Taupo) je najväčším jazerom Nového Zélandu. Leží uprostred Severného ostrova v nadmorskej výške 356 m. Má 193 km dlhé pobrežie, hĺbku 186 m a rozlohu 616 km2. Jazero odvodňuje jediná rieka Waikato. Do neho však pritekajú rieky WaitahanuiTongariroTaupo-Tauranga. Jazero bolo vytvorené supervulkánom, na vrchu ktorého vznikla kaldera vyplnená vodou. K tejto erupcii došlo asi pred 26 500 000 rokmi


 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lake_taupo_landsat.jpg

 

Wakatipu

Wakatipu (Lake Wakatipu) je vnútrozemské jazero na Južnom ostrove Nového Zálandu. Jazero je dlhé 80 km, čím je najdlhším jazerom krajiny.


 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wakatipu_landsat.jpg

 

Wanaka

Wanaka je jazero nachádzajúce sa na Južnom ostrove Nového Zélandu. Rozlohou je to štvrté najväčšie jazero krajiny. Jeho rozloha je 195 km2 a jeho priemerná hĺbka je 300 m.


 

http://www.planitnz.com/explore-new-zealand/

 

Chambri

Chambri (Chambri Lakes) je sústava mokradí a jazier prepojených kanálmi vo východnej provincii Sepik Papui-Novej Guinei na ostrove Nová Guinea. Týmto systémom prechádza rieka Yuat.

 

 

 

Použitá literatúra:

Kol., 2009: The Encyklopedia of Earth, Weldon Owen Pty Ltd.

H., Hilbert, 2001: Biogeografia, UMB FPV KKE

www.worldatlas.com

www.wikipedia.com


 

 

Zdroj obrázkov:

http://www.ephotopix.com/australia_oceania_rivers_map.htm

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=77509

http://www.adelaidenow.com.au/ipad/murray-system-analysis-slammed/story-fn6bqphm-122

6023543417

http://www.panoramio.com/photo/72003841

http://baby.indstate.edu/gomez/margins.html

http://champagnewhisky.com/tag/nasa/

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ramu_river.jpg

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=38994

http://www.steveparishgallery.com/products-page/art-of-land/lake-torrens-np-sa-5/

http://www.eosnap.com/tag/lake-gairdner/

http://www.eosnap.com/lakes/white-surface-of-lake-mackay-australia/

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lake_taupo_landsat.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wakatipu_landsat.jpg

http://www.planitnz.com/explore-new-zealand/

https://www.facebook.com/TransNiuginiToursPapuaNewGuinea?filter=3