Vodné rastliny sú špeciálne prispôsobené na život vo vode. Sú rôzne veľké, niektoré nie sú viditeľné voľným okom – mikroorganizmy a niektoré dosahujú veľkosť väčšiu ako jeden meter.


Vodné rastliny sú zdrojom potravy pre vodné živočíchy, poskytujú vodným živočíchom úkryty či tieň, do okolitého prostredia produkujú kyslík.Planktón


Planktón je skupina veľmi malých, na hladine voľne plávajúcich organizmov. Telo mikroorganizmov tvoriacich planktón je zložené z jednej bunky alebo z viacerých buniek. Bunky obsahujú zelené farbivo - chlorofyl, čo umožňuje fotosyntézu.


Planktón je potravou pre mnohé vodné aj brehové živočíchy, je nepostrádateľnou súčasťou potravového reťazca.


Planktón sa vyskytuje najmä v čistých vodách.


http://en.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton

 

Rozsievky – mikroorganizmy, ktoré sú veľmi rozšírenými zástupcami planktónuRiasy


Riasy rastliny žijúce vo vodnom prostredí, ale môžu rásť všade, kde je vlhké prostredie. Majú veľmi jednoduchú stavbu tela. Niektoré riasy majú telo zložené z jednej bunky, iné sú mnohobunkové.


Riasy obsahujú zelené farbivo – chlorofyl, čo umožňuje fotosyntézu. Zo slnečnej energie si vytvárajú vlastné živiny. Do okolitého prostredia uvoľňujú kyslík.


Riasy sú základnou potravou pre mnohé vodné živočíchy.


Medzi riasy patrí napríklad červenoočko, závitnicovka, váľač gúľavý, žabí vlas.


Červenoočko patrí medzi jednobunkové riasy. Telo tvorí jedna bunka s bičíkom, pomocou ktorého sa pohybuje. Svoje meno dostala podľa červenej škvrny na tele, ktorá je citlivá na slnko. Obsahuje chlorofyl, preto v jej tele dochádza k fotosyntéze.


http://en.wikipedia.org/wiki/Euglenid

 

Červenoočko

 


Závitnicovka patrí medzi mnohobunkové riasy. Jednotlivé bunky závitnicovky sú spojené do dlhého vlákna. Vlákno môže dosahovať dĺžku niekoľko metrov.

 

Závitnicovka obsahuje chlorofyl, preto v jej tele dochádza k fotosyntéze.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spirogyra

 

Závitnicovka

 


Váľač gúľavý patrí medzi zelené riasy. Jednotlivé bunky váľača gúľavého vytvárajú skupiny buniek - guľaté kolónie. Jedinci sú v kolónii navzájom spojené slizom. Jedna kolónia váľača gúľavého môže byť vytvorená až z 20 000 jednobunkových rias.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volvox

 

Váľač gúľavý

 


Sinice


Sinice sú drobné organizmy žijúce vo vode, ale aj hocikde vo vlhkom prostredí ( v pôde, na dreve a pod.) Patria medzi najstaršie organizmy na Zemi.


Sinice žijú v sladkých, ale aj v slaných vodách, v horúcich prameňoch, na povrchu snehu a ľadu.


Telo siníc je jednobunkové alebo vláknité, väčšinou modrozelenej farby.


Sinice sú nebezpečné pre človeka vo vodách, v ktorých majú vhodné podmienky na premnoženie. Pri premnožení vytvárajú na vode povlaky, ktoré nazývame vodný kvet. Takáto voda nie je vhodná na pitie, ani na kúpanie, pretože môže vyvolať u človeka alergie a kožné ochorenia.

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice

 

Sinice

 


Žaburinka menšia


Žaburinka menšia patrí medzi vodné rastliny voľne plávajúce na vodnej hladine. Žije v stojatých vodách, sladkovodných rybníkoch a pomaly tečúcich vodách. Patrí medzi naše najmenšie rastliny. Má jeden alebo až tri listy, z ktorých vyrastá korienok. Korienok je dlhý 1 – 2 cm a visí voľne na vode – neslúži na upevnenie rastliny. Rastlina nie je k ničomu pripútaná. Vodu a živiny prijíma celým povrchom tela.


Žaburinka menšia sa veľmi rýchlo rozmnožuje, často pokrýva veľké časti vodnej hladiny.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lemna_minor

 

Žaburinky plávajúce voľne na povrchu vodnej hladiny

 


Lekno biele


Lekno biele patrí medzi trváce byliny. Rastie len v čistých mierne tečúcich a stojatých vodách.


Lekno biele rastie pod vodnou hladinou, ale niektoré jeho časti plávajú na hladine, napríklad veľké listy a biely kvet. Podzemné stonky - podzemky lekna rastú pod vodou. Nimi je rastlina upevnená v bahne alebo v rašeline na dne. Semená lekna majú na svojich okrajoch háčiky, ktoré slúžia na prichytávanie sa na telo vodných živočíchov. Živočíchy, vodné vtáky a voda semená rozširujú po okolí.


Lekno biele je zákonom chránená rastlina.


http://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_alba

 

Lekno biele

 


Leknica žltá


Leknica žltá je vodná rastlina podobná leknu bielemu. Je trváca a rastie v čistých a pokojných vodách. Podzemné stonky - podzemky rastú pod vodou, listy a žltý kvet plávajú na vodnej hladine. Podzemkom dlhým 50 – 200 cm je rastlina upevnená v bahnitom dne.


http://en.wikipedia.org/wiki/Nuphar_lutea

 

Leknica žltá


 Zopakujte si:
1. Ktoré vodné rastliny rastú priamo na hladine vody a nie sú zakorenené na dne?
2. Ktoré vodné rastliny sú zakorenené na dne?
3. Aký význam má planktón pre vodné živočíchy?
4. Ktoré rastliny patria medzi riasy?
5. Čo môžu spôsobiť sinice pri premnožení?

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2008. s. 57. – 58.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton
http://en.wikipedia.org/wiki/Euglenid
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvox
http://en.wikipedia.org/wiki/Spirogyra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice
http://en.wikipedia.org/wiki/Lemna_minor
http://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_alba
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuphar_lutea