Latinský názov: Hydrogénium

Značka: H

Vodík má 3 izotopy: Prótium (ľahký vodík)

                                Deutérium (tažký vodík)   

                                 Trítium (rádioaktívny vodík)

Stabilnejšiu elektrónovú konfiguráciu nadobúda: 

- vytvorením jednoduchej kovalentnej väzby

- prijatím 1 elektrónu a tým aj vytvorením hydridového aniónu

- odovzdaním 1 elektrónu

Vlastnosti:   - bezfarebný plyn

                     - vytvára molekuly H2

                     - molekuly sú veľmi malé aľahko prenikajú pórovitými stenami tuhých látok

                      - H2 je 14.5- krát ĺahší ako vzduch

                     - vodík je redukovadlo (CuO + H2 = Cu + H2O)

                     ľahko sa zľučuje s niektorými látkami (Cl, Br ...)

Príprava: - elektrolýzou vody

                 - reakciou neušlachtilého kovu s kyselinou

                 - reakciou neušlachtilého kovu s vodou

Výroba: - elektrolýzou roztoku chloridu sodného

                - reakciou koksu s vodnou parou

                - tepelným rozkladom metánu

Použitie: - v metalurgii pri výrobe kovov

                - kvapálny vodík ako raketové palivo

                - ako východisková látka pri syntéze anorganických a organických látok