Niektoré živočíchy parazitujú v tele stavovcov – aj v tele človeka. Nachádzajú vo vnútri tela hostiteľa potravu a životné prostredie. Takého živočíchy nazývame vnútorné parazity. Niektoré z nich prenášajú choroby alebo vyvolávajú rôzne ochorenia.

 

Medzi vnútorné parazity patria:

 • ploskavce,

 • hlístovce.

 

 

 

Ploskavce

 

Ploskavce sú živočíchy so splošteným dlhým telom. Môžu žiť voľne v prírode, ale môžu aj parazitovať v tele stavovcov, parazitujú aj v tele človeka.

Medzi ploskavce patria pásomnice.

 

 

 

Pásomnice

 

Pásomnice sú parazity, ktoré majú telo zložené z množstva článkov. Na hlavičke majú prísavky a háčiky, ktorými sa prichytávajú na stenu tenkého čreva hostiteľa. Z čreva hostiteľa prijímajú potravu celým povrchom tela. Tým hostiteľa poškodzujú, pretože mu odčerpávajú z tela živiny. Povrch tela má pásomnica chránený pred pôsobením tráviacich štiav pevným obalom – kutikulou.

Pásomniceobojpohlavné živočíchy, to znamená, že vo svojich článkoch majú samčie aj samičie pohlavné bunky. Posledné – najväčšie články obsahujú najviac oplodnených vajíčok. Po dozretí a odtrhnutí článkov sa vajíčka výkalmi dostávajú von z tela do vonkajšieho prostredia.

 

Vývoj pásomnice prebieha väčšinou v dvoch hostiteľoch:

 1. vajíčka sa vyvíjajú v tele medzihostiteľa - zvieraťa alebo človeka,

 2. dostanú sa do vody alebo výkalmi do hnoja,

 3. zavlažovaním alebo hnojením sa prenesú na rastliny,

 4. vajíčka sa spolu s rastlinami dostanú do tráviacej sústavy zvierat,

 5. v žalúdku zvieraťa sa z vajíčok vyliahnu larvy,

 6. larvy sa dostanú krvou do svalov,

 7. v svaloch zvieraťa larvy vytvoria okolo seba obal – puzdro, a vyvinie sa uhor,

 8. uhor sa môže dostať do tela človeka konzumáciou surového alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa nakazeného zvieraťa,

 9. pásomnica sa hlavičkou s háčikmi prichytí na stenu tenkého čreva človeka,

 10. pásomnici dorastú články so samčími a samičími pohlavnými orgánmi,

 11. oplodnené vajíčka sa uvoľňujú z článkov a stolicou sa dostávajú z tela človeka do vonkajšieho prostredia.

 

Medzi pásomnice patrí napríklad pásomnica dlhá a pásomnica venčeková.

 

 

 

Pásomnica venčeková

 

Pásomnica venčeková meria 2 – 3 metre. Medzihostiteľom je ošípaná. Dozreté články s vajíčkami sa odtrhnú a výkalmi sa dostávajú von z tela. Do tela človeka sa pásomnica dostane konzumáciou polosurového mäsa nakazenej ošípanej. Človek pociťuje tráviace ale aj psychické problémy.

 

 

 

Pásomnica dlhá

 

Pásomnica dlhá meria 3 – 10 metrov. Žije v tenkom čreve človeka. Medzihostiteľom je hovädzí dobytok. Do tela človeka sa dostáva surovým alebo nedostatočne upraveným mäsom hovädzieho dobytka, ktoré je nakazené uhrami. Nakazenie pásomnicou dlhou sa vyskytuje častejšie. Nakazený človek pociťuje bolesti brucha, tlak v črevách, zápchu a malátnosť.

 

 

Ako sa môžeme chrániť pre nákazou pásomnicou?

Pred nákazou pásomnicou sa môžeme ochrániť dostatočnou tepelnou úpravou mäsa. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taenia_saginata

     Pásomnica dlhá

 

 

 

Hlístovce

 

Hlístovce sú voľne žijúce aj parazitujúce živočíchy. Majú vretenovité valcovité alebo niktovité telo.