Vypracovala: Mgr. Ivana LoduhováCharakteristické vlastnosti solí môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov:

  1. V tuhom stave nevedú elektrický prúd, naopak, v tavenine a v roztoku sú dobrými vodičmi elektrického prúdu.
  2. V prírode sa väčšinou nachádzajú v kryštalickom stave.
  3. V kryštáloch solí sú iónové väzby. Tieto väzby sú veľmi pevné a zapríčiňujú vysokú teplotu topenia a varu.
  4. Väčšina solí je vo vode rozpustná. Vodný roztok takýchto solí obsahuje katióny a anióny rozpustenej soli.


 
Vlastnosti niektorých solí:

NaCl – chlorid sodný
  • v prírode sa vyskytuje ako minerál kamenná soľ.
  • východisková zlúčenina na výrobu sodíka, chlóru a iných zlúčenín: kuch. soľ.

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Halite%28Salt%29USGOV.jpg
 
Ag Br – bromid strieborný
  • žltkastá kryštalická látka, citlivá na svetlo
  • dôležitá zlúčenina na výrobu fotografických materiálov v čiernobielej fotografickej technike.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bromid_st%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD.PNG
 
Na2CO3 – uhličitan sodný
  • biela kryštalická látka, používa sa na výrobu skla pracích prostriedkov.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD.JPG
 
CaCO3 – uhličitan vápenatý