Makroelementy – biogénne prvky, mikroelementy – stopové prvky.

Makroelementy

Biogénne prvky sú prvky, ktoré sú pre život organizmu nepostrádateľné.  Zaraďujeme medzi ne C – uhlík, O- kyslík, H – vodík, N  - dusík, ktoré tvoria cca 90% živej bunky. K biogénnym prvkom patria aj Ca – vápnik, P – fosfor, Fe – železo, S –síra, Mg – horčík, K – draslík a Na – sodík.

Uhlík C – najdôležitejší stavebný a štruktúrny prvok organických zlúčenín. Uhlík vytvára s inými atómami uhlíka alebo s atómami iných prvkov množstvo rozličných zlúčenín líšiacich sa funkciou a štruktúrou.

Vodík H – v živých sústavách ho nájdeme len viazaný v zlúčenine.

Kyslík O – nachádza sa organických, anorganických zlúčeninách, nachádza sa aj v molekule vody.  Významné sú hlavné oxidácie, ktoré sú zdrojom energie pre živé organizmy. Zdroj kyslíka – z atmosféry prijímaný dýchaním. Základom tvorby kyslíka v atmosfére je fotosyntéza zelených rastlín

Dusík N – nachádza sa v bielkovinách a v nukleových kyselinách a v aminokyselinách.

Fosfor P – v organizmoch sa nachádza viazaný v organických zlúčeninách (nukleové kyseliny, fosfolipidy, adenozítrifosfát ATP) a anorganických zlúčeninách.

Vápnik Ca – vo forme komplexných solí tvorí napríklad základ kostry, základ ulity alebo vajíčkovej škrupinky. V živej bunke ho nájdeme ako dvojmocný katión Ca2+.  Funkcie vápnika v organizme: svalový pohyb,  dôležitý pri šírení nervového vzruchu, alebo napríklad pri zrážaní krvi.

Horčík Mg – zložka chlorofylu. Plní funkciu kofaktoru pre enzýmy katalyzujúce prepis a preklad genetickej informácie z DNA.

Železo Fe – v živých organizmoch sa nachádza v krvi viazaný s hemoglobínom. V rastlinách sa vyskytuje v omnoho nižšej koncentrácii ako v živočíšnych telách a zaraďuje sa medzi stopové prvky.

Síra S – živočíchy – nachádza sa v bielkovinách, ktoré tvoria vlasy, nechty.

Mikroelementy

Ich obsah je v živých organizmoch veľmi nízky.

-          Významné pre metabolické deje . Voláme ich aj stopové prvky. K mikroelementom patria: Zn – zinok, Cu – meď, Li – lítium, Se – selén, Ni – nikel, Co – kobalt, I – jód, F – fosfor, Si – kremík, B – bór.