Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: próza pre deti

Literárna forma: próza

Hlavná myšlienka: Vincova snaha naučiť sa hrať na heligóne

Hlavné postavy: Vinco, strýco Zahruška

Miesto deja: Hruškovec

Vinco je v úryvku vykreslený ako milý a pracovitý chlapec, ktorý však určitým spôsobom trpí preto, lebo musí robiť činnosti, ktoré ostatní jeho kamaráti nerobia. Napríklad musí nosiť domov mäkkú vodu, pretože v studni je tvrdá. Takto prichádza o hry s kamarátmi. Pre vodu sa mu deti posmievajú. On však tiež nestráca zmysel pre humor a aj keď ho urážajú, dokáže im vtipne a inteligentne oponovať.

Raz, keď Vincent stál a čakal, kým mu natečie plné vedro vody, stretol Zahrušku a ten mu ponúkol hrať na heligóne. Ale Zahruška nevedel, že chlapec nemá uši a dal mu heligón, aby sa začal na ňom učiť hrať. Chlapec sa začal učiť hrať na heligóne, no otec sa mu do toho vkuse vŕtal. Zobral mu ho a začal hrať na ňom on. No heligón ho zaujal len na chvíľu. Keď sa mu na ňom nedarilo hrať, odhodil ho na posteľ a povedal, že sa ho chlapec nesmie ani dotknúť, kým nebude mať samé jednotky. Ale to nebolo také ľahké. Stále musel nosiť vodu. Keď sa mal učiť, iba sa nahol nad knihu. Keď rodičia odišli, knihu dal nabok a išiel sa hrať von s kamarátmi.

Na začiatku školského roku si pani učiteľka, všetkých skúša, ako vedia spievať. Vincent je vraj antitalent. V nedeľu sa vybral s heligónom za Zahruškou.

Ten si ho preskúšal a naučil ho noty. Potom mu povedal, nech príde o jeden týždeň. Prešiel nejaký čas a chlapec sa prechádzal po ulici. Stretol tam strýca Tauberta ( on hral na bubon ) a išli spolu na skúšku. Keď tam prišiel Vincent, so všetkými sa zoznámil. Potom bol v krčme kúpiť otcovi cigarety. Keď vyšiel, strýco Záhruška mu povedal, že pôjde s nimi zahrať všetkým Vincentom. Prišiel domov, ale vzápätí aj odišiel, lebo mal ísť po vodu. Ale jemu sa nechcelo, tak vedro hodil do snehu a začal do neho kopať. Vtom vyšiel otec z kôlne a Vinco hneď odišiel. Bolo mu zima, tak sa išiel zohriať k Miškovi Štefancovi. Ostal u neho a ani nevedel, kedy zaspal. Neskôr, keď sa vliekol dolu ulicou, chalani zo školy ho začali trhať, ale vtom sa zjavil jeho otec a odvliekol ho domov. Potom išiel do školy. Človek sa ani nenazdá a už je tu jar. Mama im priniesla húsatko a mali z neho ohromnú radosť. A znova musel ísť do školy. Konečne bol koniec školského roka. Keď dostali vysvedčenia, vybehli von z triedy. Na prázdninové ráno  išiel Vincent na hríby. Stretol strýca Rafaela a ten mu ponúkol prácu. Vinco na ňu hneď prikývol. Vinco si chcel za zarobené peniaze kúpiť tranzistorku.