Veľká francúzska revolúcia a obdobie vlády Napoleona Bonaparte vyvolali v Európe obrovské zmeny a vydesili absolustické vlády. Tie chceli využiť Napoleonovu porážku a vrátiť vývoj späť do starých kolají. Táto úloha pripadla kongresu víťaznej protinapoleonskej koalície,ktorú rokoval vo Viedni od jesene 1814 do júna 1815. Kongres mal odstrániť politické zmeny, ktoré privodila francúzska revolúcia a Napoleon, a vrátiť Európu k absolutizmu.
Rokovanie bolo prerušené tvz. stodňovým cisárstvom Napoleona po návrate z Elby. Zvarečné dokumenty sa podpísali niekoľko dní pred bitkou pri Waterloo.
Najvýznamnejšie úlohy zohrávali delegácie Rakúska, Pruska, Veľkej Británie a Ruska. Hlavnou postavou  kongresu a architektom zmien po napoleonskej Európe bol rakúsky kancelár Metternich.