Vypracovala: Mgr. Halušková


 

Doplň správne i/í; y

 

***start***

 

Rozrušená straka v lese čudnú správu všetk***ý***m nesie.

Takú správu rapoce , vraj nepr***í***du Vianoce.

Prekvapená vever***i***čka v***y***skočila spoza kr***í***čka:

"Čo to táraš, straka m***i***lá, veď som práve v***y***riadila."

Hlavou krúti aj zajkuľa, lamentuje, oči gúľa:

"Čo tu rob***í***š, aké kr***i***ky, veď ja pečiem medovník***y***!"

Medveď kráča po lese, túto správu neznesie:

"Brum , brum, brum , brum , čože to máš za nov***i***nu,

veď ja ch***y***stám medov***i***nu."

V***y***fintená pani l***í***ška vĺčkovi hneď šepce stíška:

No čo, kmotre prem***i***lý, zb***y***točne sme lov***i***li." Zamračený vĺčik  skr***í***kne, až sa straka vskutku m***y***kne:

„ Odkiaľ to máš, klebetn***i***ca, od hnevu m***i*** horia

l***í***ca.“

,, Letím z mesta, ded***i***ny, odtiaľ mám tie nov***i***ny.

Vraj má každý iba zvadu a m***y**slí len na parádu.

Preto krásn***y*** Vianoc čas už nechce pr***í***sť medzi nás. “

Zieratká hotové, rozbehli sa ku sove.

,, Múdra sova, pomôž nám, ako zas pr***í***sť k Vianociam?“

„ Vianoce sú iba tam, kde je láska, dobrota.

Ak z tých dobrôt nach***y***státe, určite ich pr***i***v***í***tate. “

,,Lásku, dobro nach***y***  stať, kde možno to dobro vziať? “

Húta cháska zvieracia, pátra, všetko prevracia.

Tu prir***i***letí rovno z neba hviezdička, tá vie, čo treba:

Hľadať všade? Ch***y***ba, ch***y***ba. Láska, tá len v srdci b***ý***va.

Ak ju v sebe nájdete, Vianoce sú na svete. “

 

***end***