Вы умеете считать?

Viete počítať?


 

Сначала мы будем считать от одного до ста:

(prízvuk je vyznačený hrubo vytlačeným písmenom)


Zdroj: Juráková Beata

 

 

 

Najprv budeme počítať od jeden do sto:

 

Zdroj: Juráková Beáta

 

 

 

Потом мы будем читать разные цифры. Учительница спрашивает:

 

 • У кого есть число 15, 40, 23, 58, 96...?

 

 

Мы ей показываем эти цифры. Потом учительница говорит:


 • Мне нужны соседи к 10, 20, 36, 85, 99...

 • Мне нужно на один больше, чем 11, 25, 17, 4, 55...

 • Мне нужно на один меньше, чем 3, 45, 69, 76, 33...

 

 

Так мы играем и учимся считать по-русски. 

Potom budeme čítať rôzne číslice. Učiteľka sa pýta:

 

 • Kto má číslo 15, 40, 23, 58, 96...?

 

 

Ukazujeme jej tie číslice. Potom učiteľka hovorí:


 • Potrebujem susedov k 10, 20, 36, 85, 99...

 • Potrebujem o jednu viac ako 11, 25, 17, 4, 55...

 • Potrebujem o jednu menej ako 3, 45, 69, 76, 33...

 

Tak sa hráme a učíme sa počítať po rusky. 

Запомните:

Zapamätajte si:


 1. V číslovkách 5 - 20 a 30 píšeme mäkký znak na konci slova.

 2. V číslovkách 50 - 80 píšeme mäkký znak v prostriedku slova.

 3. zložených číslovkách sa v ruštine píšu tvary, označujúce jednotky, desiatky a stovky vždy oddelene na rozdiel od slovenčiny, kde sa píšu spolu:

Например: 76 – sedemdesiatšesť – семьдесят шесть

41 – štyridsaťjeden – сорок один

 

 1. Na vyjadrenie slovesa učiť sa používame tvary:

 

Учить: Я учу русский язык. Učím sa po rusky.

Учиться: Я учусь читать, писать, говорить по-русски. Učím sa po rusky čítať, písať, hovoriť.

Я учусь в пятом классе. Učím sa v piatej triede.

Заниматься: Что ты делаешь? Я занимаюсь. Čo robíš? Učím sa. 

Новые слова

Nové slová


cчитать - počítať

от одного до стаod jeden do sto

цифрačíslica (znak)

число - číslo

спрашивать – pýtať sa

мне нужно - potrebujem

на один больше, чемo jeden viac ako

на один меньше, чемo jeden menej ako

например - napríklad

разныйrôzny

сосед - susedZopakujte si:
1. Počítaj od 1 do 100.
2. Ako píšeme zložené číslovky v ruštine?
3. Prelož a číslovku napíš slovom: Učím sa v piatej triede. Učím sa. Učím sa po rusky.
76 , 41, 99, 30, 15.

Použitá literatúra:
1. Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
2. Kováčiková, E. a kol.: Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1982