Vexilológia

 

Vexilológia je vedná disciplína zaoberajúca sa vlajkami. Vlajky sa používajú symboly na vyjadrenie určitej jedinečnosti a možnosti odlíšenia od ostatných. Majú ich nielen krajiny, ale aj regióny, mestá či spoločnosti.

Začiatky používania vlajok sa viažu k starovekej Číne, kde sa využívali na odlíšenie jednotlivých častí vojsk. V Európe ako prví vlajky zaviedli Rimania. Známy je rímsky vexillum – štvorcová vlajka jazdectva. Práve z tohto pojmu bol odvodený názov samotnej vednej disciplíny.

Vlajky sú vnímané najmä ako symbol štátnosti a nezávislosti danej krajiny. Niektoré prvky sa však opakujú na viacerých vlajkách. Sú to napríklad ondrejský kríž (Veľká Británia, Jamajka), škandinávsky kríž (Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Island) alebo špecifický typ zúbkovania (Katar, Bahrajn).

Symboliku má aj použitie jednotlivých farieb na vlajkách. Modrá, respektíve azúrová predstavuje najčastejšie morskú hladinu, biela symbolizuje mier, zelená prírodu a úrodnosť zeme. Taktiež je tradičnou farbou islamu.

Na vlajkách sa najčastejšie používa trikolóra – tri vertikálne alebo horizontálne pruhy. Príkladom sú vlajky Francúzska, Belgicka, Nemecka alebo Ruska.

Líbya bola zas v minulosti jedinou krajinou, ktorá používala jednofarebnú vlajku. Špecifická je aj vlajka Nepálu – je totiž jedinou, ktorá nemá formu obdĺžnika alebo štvorca. Mozambik má zas na vlajke zobrazený samopal, Angola mačetu. Paraguaj ako jediný štát používa vlajku, ktorá sa líši na lícnej a rubovej strane. Na líci je použitý štátny znak, na rube štátna pečať.

Ľahko zameniteľné sú vlajky Rumunska a Čadu (líšia sa len v odtieni modrej farby), Indonézie a Monaka (líšia sa len v pomere dĺžky a šírky). 

S narastajúcim počtom nezávislých štátov nadobudli vlajky dôležitú úlohu i v politike. Mnohé novovzniknuté nezávislé štáty majú vlajku založenú na vlajke politickej strany, ktorá sa zaslúžila o nezávislosť. Príkladom sú vlajky Džibutska, Eritrey alebo Zimbabwe.

V minulosti sa najvýraznejšie vyvíjali vlajky používané na mori. Na lodiach sa vztyčovali kvôli identifikácii na diaľku a mnohé z pravidiel používania vlajok sa vytvorili práve na mori. Na úrovni štátnych vlajok rozlišujeme vlajky pre vládne účely na mori a na suchu, civilné vlajky na súkromné a komerčné účely a vlajky používané na vojenských objektoch a plavidlách.