Veta je gramaticky a významovo usporiadaná skupina slov, ktorá vyjadruje ucelenú myšlienku.

 

Hovoriaci vyslovuje vety vždy s nejakým zámerom. Podľa toho rozlišujeme vety:

  • oznamovacie – Dnes bude na území Slovenska slnečno. Nevedel o tom.

  • opytovacie – Kto dnes chýba? Kam sa podel? Čo to bolo?

  • rozkazovacie – Zatvorte okno! Čítaj pomaly! Nechoď do lesa!


Hovoriaci môže vyjadrovať aj želanie: Keby som bol kozmonautom!

Želacie vety sú výzvy, aby sa niečo stalo alebo nestalo: Keby sme už boli doma!Nech sa vám darí! Bodaj by si o tom nevedel!

 

K želacím vetám patria aj pozdravy, kliatba a pod. Dobrý deň! Bodaj by ťa hus pečená kopla!

 


V želacích vetách sú aj želacie častice: bárs/bár, kiežby, aby, žeby, keby, nech, bodaj