Vesmír
Vesmír je celý svet. Všetko čo nás obklopuje. Zem je súčasťou vesmíru. Takisto Slnko, Mesiac a všetky planéty. Aj hviezdy a oblaky plynu a prachu patria do vesmíru. Na skúmanie vesmíru vedci používajú teleskopy a sondy. O vesmíre už veľa vieme, ale ešte stále je dosť toho čo nevieme.
Vedci si myslia, že vesmír vznikol obrovským výbuchom. Tento výbuch sa volá veľký tresk. Veria, že veľké skupiny hviezd, nazývané galaxie, sa od seba vzdialujú čoraz viac a viac.
Hviezdy sú obrovské guľe. Sú z horiacich plynov. Sú oveľa väčšie ako planéty. Naše Slnko je naša najbližšia hviezda. Ako každá hviezda, aj ono vyžaruje teplo a svetlo.
Planéty sú guľovytého tvaru. Pohybujú sa okole Slnka. Niektoré planéty sú zo skál, iné z plynu.
Obežná dráha je trasa, po ktorej sa úphybujú planéty na ceste okolo Slnka. Je to aj trasa mesiaca, ktorý krúži okolo nejakej planéty.