Vypracovala: Ivana DulováNEPRAVIDELNÉ SLOVESO – FARE


FARE (robiť) je jedno z najpoužívanejších talianskych slovies. Používa sa v rozličných zvratoch a ustálených slovných spojeniach, ktoré nám umožňujú vyjadriť sa hovorovejšie a oveľa prístupnejšie.

Najprv sa pozrieme na časovanie slovesa FARE. Ide o nepravidelné sloveso a patrí do 1. slovesnej triedy (1a coniugazione).

FARE - robiť

io

FACCIO

ja robím

noi

FACCIAMO

my robíme

tu

FAI

ty robíš

voi

FATE

vy robíte

lui, lei

FA

on, ona robí

loro

FANNO

oni robia


ESEMPI:
● (Noi) facciamo i nostri compiti. – Robíme si domáce úlohy.
● Che cosa fai? – Čo robíš?
● Lara non fa niete. – Lara nerobí nič.


POUŽITIE SLOVESA FARE
a) far(e) fare – nechať urobiť (časujeme len prvé fare‘, druhé fare‘ môžeme nahradiť iným slovesom, napr.:
far aspettare – nechať čakať
far parlare – nechať hovoriť
far morire – zabiť
far vedere - ukázať