Veľká Morava

 

 

- V roku 833 sa slovanské kniežatstvá začínajú zjednocovať. Na území terajšej SR vtedy existovalo Nitrianske kniežatstvo a Moravské kniežatstvo.

 

Kniežatá na území terajšej SR:

1. PRIBINA: (žil okolo roku 800), bol kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva. V roku 823 dal v Nitre vysvätiť kresťanský kostol. Bol prvým na území Slovanov. Po útoku Mojmíra ušiel do Franskej ríše. Stal sa šľachticom na Blatnohrade. Tu vládol aj jeho syn – Koceľ.

 

2. MOJMÍR I. (žil okolo roku 800), bol kniežaťom Veľkej Moravy.

 

3. RASTISLAV (846-870). Spočiatku bol vazal. Uznával vládu Frankov. Od roku 860 vedie s Frankami vojny. Snaží sa osamostatniť. V roku 862 požiadal pápeža, aby mu poslal misionárov. Chcel vytvoriť biskupstvo. V roku 863 požiadal byzantského kráľa o misie. Ten mu poslal Konštantína, resp. Cyrila, a Metoda. Priniesli písmo – Hlaholiku. Priniesli tiež školstvo. Bohoslužobným jazykom sa stáva aj staroslovienčina. O ich pôsobení hovoria aj Moravsko-panónske legendy. V roku 870 Konštantín a Metod idú do Ríma. Chcú Odobriť staroslovienčinu ako bohoslužobný jazyk. Chceli vznik biskupstva v Nitre. Chceli aby ich žiakov vysvätili a aby jedného –Konštantína- vymenovali za biskupa. Konštantín však zomrel v kláštore. Tu prijal meno Cyril. Biskupom sa stáva Metod. Po ceste späť ich zajali Frankovia.

- Veľká Morava bola pripojená k Franskej ríši – r. 870.

- Ďalšie kniežatá boli Frankovia.

 

4. Viliam a Engelšalk

 

- V roku 871 Frankovia zaútočili na Moravu za povstanie. Dosadili tu Svätopluka. Ten však ušiel na Devín a postavil sa do povstania a vyhral.

- Svätopluk potom zaútočil na Frankov. V Rakúsku ich prinútil priať mierové podmienky.

- Za vlády Svätopluka bola Morava veľmoc vo vtedajšej Európe.

- Posledné knieža: Mojmír II – starší syn Svätopluka. Vyvolal občiansku vojnu. Tá znamenala koniec Veľkej Moravy (rok 906).