Vypracovala: Ing. Juraj Palásthy

 

 

Vektorová grafika je jeden z dvoch základných spôsobov reprezentácie obrazových informácií v počítačovej grafike. Zatiaľ čo v rastrovej grafike je celý obrázok popísaný pomocou hodnôt jednotlivých farebných bodov (pixelov) usporiadaných do pravouhlej mriežky, vektorový obrázok je zložený zo základných geometrických útvarov ako sú body, priamky, krivky a mnohouhoľníky.

 

Výhody

 

Vektorová grafika má oproti rastrovej grafike niektoré výhody:

  • Je možné ľubovoľné zmenšovanie alebo zväčšovanie obrázka bez straty

  • Je možné pracovať s každým objektom v obrázku oddelene.

  • Výsledná pamäťová náročnosť obrázka je obvykle omnoho menšia ako pri rastrovej grafike.

 

 

Nevýhody

 

  • Oproti rastrovej grafike je spravidla zložitejšie obstaranie obrázka. V rastrovej grafike si môžeme obrázok ľahko zaobstarať pomocou fotoaparátu alebo skenera.

  • Ak prekročí zložitosť grafického objektu určitú hranicu, začne byť vektorová grafika náročnejšia na operačnú pamäť a procesor ako bitmapová grafika.

 

 

Použitie

 

Vektorová grafika sa používa najmä pre počítačovú sadzbu, tvorbu ilustrácií, diagramov a počítačových animácií. Pre prácu s vektorovou grafikou sa používajú vektorové editory (napr. Adobe ilustrátor, CorelDraw, Inkscape, Sodipodi, Zoner Callisto).

 

 

Bézierova krivka

 

Teoretickým základom vektorovej grafiky je analytická geometria. Obrázok sa neskladá z jednotlivých bodov, ale z kriviek - vektorov. Krivky spájajú jednotlivé kotviace body a môžu mať definovanú výplň (farebná plocha alebo farebný prechod). Tieto čiary sa nazývajú Bézierové krivky.

 

Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bezierova_krivka.png

Bézierova krivka


 

Francúzsky matematik Piere Bézier vyvinul metódu, vďaka ktorej je schopný popísať pomocou štyroch bodov ľubovoľný úsek krivky. Krivka je popísaná pomocou dvoch krajných bodov (tzv. kotviace body) a dvoch bodov, ktoré určujú tvar krivky (tzv. kontrolné body). Spojnice medzi kontrolným bodom a kotviacim bodom je spojnicou dotyčnicou ku výslednej krivke.

 

 

Formáty vektorovej grafiky

 

 prípona

aplikácie používané na spustenie

eps, ps

PostScript

Pdf

Portable Document Format

ai

Adobe Ilistrator Artwork

cdr

Corel Draw

svg

Scalable Vector Graphics

zmf

Zoner Calisto