Vegetatívne rastlinné orgány zabezpečujú výživu a rast rastliny, v niektorých prípadoch umožňujú vegetatívne rozmnožovanie.

LIST (FYLOM)
- je plochý bočný orgán cievnatých rastlín, ktorý vyrastá na stonke

- zvyčajne zelený, s obmedzeným rastom


Funkcia:

ð Fotosyntéza vďaka chlorofylu

ð Reguluje množstvo vody dýchaním – transpirácia, resp. odparovanie vody v podobe vodnej pary a gutáciou – vo forme kvapiek

ð Výmena plynov (O2 a CO2).

 

Morfologická (vonkajšia) stavba listu:

Čepeľ: plochá časť

Stopka: na jej dolnej časti sa niekedy tvorí pošva

Ø  listy so stopkou sú stopkaté, listy bez stopky sú sediace 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stavba listu

 

Podľa zložitosti listov rozlišujeme:
Jednoduché listy: celistvé s nečlenenou čepeľou, alebo delené s čepeľou rozdelenou hlbokými zárezmi

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jednoduchý list
Zložené: majú čepeľ rozdelenú na samostatné lístky, môžu byť:

Ø  perovito zložené – dvojice listov vyrastajú proti sebe po obidvoch stranách listovej stopky – môžu byť nepárno perovito zložené ( ukončené jedným lístkom) alebo párno perovito zložené (ukončené dvomi lístkami)

Ø  dlaňovito zložené – lístky vyrastajú z vrcholu stonky, podľa počtu lístkov rozlišujeme: trojpočetné, päťpočetné, sedempočetné alebo mnohopočetné.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jednoduchý list

Anatomická stavba listu:

ð Bifaciálny list: usporiadanie pletív v hornej a dolnej časti čepele je iné, t.j. rozlišujeme rub a líce. Je typický pre dvojklíčnolistové rastliny.
V jeho anatomickej stavbe možno rozlíšiť vrchnú a spodnú pokožku(epidermu). Na bunkovej stene pokožkových buniek sa vytvára kutikula = vrchná pokožka. Bunky pokožky tesne k sebe priliehajú a nevytvárajú intercelulárne priestory. Medzi spodnou a vrchnou pokožkou je listový parenchým mezofyl. Môže byť: 

·      Palisádový:  predĺžené bunky s množstvom chlorofylu.

·      Špongiový: hubový, menej chloroplastov, veľké  medzibunkové priestory