Vedľajší slovný prízvuk používame pri výslovnosti viacslabičných slov.

Vedľajší slovný prízvuk je menej výrazný ako hlavný slovný prízvuk.


Ak má slovo viac ako tri slabiky, pridávame pri výslovnosti aj vedľajší slovný prízvuk, a to:

  • v štvorslabičnom slove dávame hlavný prízvuk na prvú slabiku a vedľajší prízvuk na tretiu slabiku,

napríklad: nebezpečný, myselný,

  • v päťslabičnom slove dávame hlavný prízvuk na prvú slabiku a vedľajší prízvuk na štvrtú slabiku,

napríklad: nespravodlivý, nesplniteľný.Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 29-31.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.