V 17. storočí vedci začali chápať, ako funguje príroda a ako ju skrotiť. Urobili objavy, ktoré viedli k veľkému pokroku v technike. Začiatkom 17. storočia veľký anglický filozof Francis Bacon videl vedu ako štúdium božieho výtvoru experimentálnymi metódami. Týmto spôsobom vytvoril cestičku medzi náboženskými presvedčeniami minulosti a vzostupom rozumu a vedeckého bádania. Toto storočie bolo vekom intelektuálnej aktivity s vedou v jej strede. Dovtedy väčšina mysliteľov odmietala názory, ak sa rozchádzali s prijatými náboženskými presvedčeniami. Vo veku rozumu sa nezvyčajné názory a nové informácie stali prijateľnými. Všetky závery z nich vyplývajúce mali overovať experimenty a pozorovania.

Vedci sa už špecializovali na určité témy. Robert BOYLE urobil významné objavy v chémii, William HARVEYmedicíne a sir Isaac NEWTON vo fyzike a matematike. Newtonov názor, že všetko vo vesmíre alebo na Zemi by sa dalo pochopiť rozumom, dodalo vede nový, takmer náboženský význam.

Robert Boyle

 

William Harvey

 

V 40. rokoch 17. storočia sa stali obľúbenými stretnutia vedcov. V 60. rokoch sa akadémie, napríklad Kráľovská spoločnosť v Londýne a Akadémia vied v Paríži, dostali pod kráľovský patronát a ďalších 200 rokov udávali tón.

 

Isaac Newton

 

V celej Európe viedli nové vedecké objavy k záplave praktických vynálezov. Vyhľadávali ich námorníci, obchodníci, generáli a králi a dalo sa na nich dobre zarobiť. Vyvíjali sa mechanické prístroje ako hodiny, čerpadlá, planetáriá, delá, textilné strojeinžinierske nástroje, za ktorými niekedy stáli osamelí géniovia s malou podporou.

 

VEDECKÝ POKROK

Po prvý raz sa teplo dalo merať novovynájdeným teplomerom. Pokrok v matematike držal krok s pokrokom vo vede. Vynález počítadla, logaritmovlogaritmického pravítka umožňoval vedcom robiť podrobné výpočty na podporu ich teórií. R. 1600 William GILBERT po prvý raz rozpoznal elektrinu, aj keď na jej praktické využitie sme čakali do r. 1900. V 18. storočí došlo k ďalším veľkým objavom, akými boli parné, pletiarske a iné stroje. Všetko to vyplynulo z ideí renesancie a výskumov veku rozumu, ktoré v každom storočí postavili základy vedy a techniky, ako ich poznáme dnes.