Vápnik(Ca) je najobsažnejší minerál v našom ogranizme.Je to biogénny prvok.Je to striebrolesklý kov.Reaguje s kyslíkom a s vodou.V Zemská kôra je z veľkej časti tvorená horninami, v ktorých vápnik tvorí podstatnú časť.
V prírode sa nachádza vo forme minerálov(vápenec, mramor, travertín, dolomit, aragonit, sadrovec- po vysušení z neho vzniká sadra).Tvorí schránky ulitníkov a lastúrnikov.
V organizme je potrebný pre rast kostí,znižuje krvný tlak, spôsobuje zrážanie krvi,je potrebný na tvorbu hormónov regulujúcich trávenie, znižuje hladinu cholesterolu,udržuje zdravú pokožku, ukľudňuje nervy. Zdrojmi vápnika sú oriešky, mlieko( jeden pohár mlieka poskytne 275-300mg vápnika), mliečne výrobky, jogurty...
Vápnik sa v priemysle vyrába elektrolýzou taveniny chloridu a fluoridu.
Veľká reaktivita kovového vápnika slúži na odstraňovanie množstiev síry a kyslíka z taveniny železa a pri výrobe ocele.