Vypracovala: Mgr. Katarína Matiašková


Places where you can eat – miesta, kde môžeme jesť

 

café - kaviareň

you can have a cup of tea/coffee and a snack there. They sometimes serve meals there too.

 

(môžete si tu dať čaj alebo kávu a snack – malé jedlo ako sendvič alebo koláč. Niekedy tu podávajú aj jedlá.)  
 

restaurant - reštaurácia

you go there for a full meal; more expensive than a café.

 

(chodíte sem na riadne jedlo, je drahšia ako kaviareň)

 


 

bar/pub – bar, krčma

bars and pubs serve alcohol and soft drinks (= non-alcoholic drinks like fruit juice and lemonade); you can usually have a meal or a snack there too.

 

(bary a krčmy ponúkajú alkohol a nealkoholické nápoje ako ovocné džúsy a malinovky; takisto si tu môžete dať jedlá alebo malé jedlá.)

 

sandwich bar – (niečo ako u nás bagetéria)

a place that serves lots of different kinds of sandwiches. People usually buy sandwiches and take them to eat in a different place, at work or in the park.

 

(miesto, kde ponúkajú veľké množstvo sendvičov. Ľudia si ich zvyčajne kúpia a zjedia ich na rozličných miestach, v práci, v parku.)

 
 

fast food restaurant – rýchle občerstvenie

you can get a quick hot meal there, for example burger and chips.

 

(môžete tu kúpiť rýchle teplé jedlo ako napríklad burgery a hranolky)

 


 

self-service restaurant/café – samoobslužné reštaurácie/kaviarne (lahôdky)

you take what you want, pay for it and carry it to your table.

 

(vezmeš si čo chceš, zaplatíš to a vezmeš si to k stolu)

 
At the table – za stolom

 

 

matiaskova

 

  

 


at the table

za stolom

1

glass of red wine

pohár červeného vína

2

salt and pepper

soľ a korenie

3

bottle of mineral water

fľaša minerálky

4

oil

olej

5

vinegar

ocot

6

glass of white wine

pohár bieleho vína

7

napkin

servítok

8

bowl

miska

9

plate

tanier

10

fork

vidlička

11

knife

nožík

12

spoon

lyžica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zopakujte si:

1. Aké druhy reštaurácií poznáte? Opíšte ich.

2. Čo všetko máme na stole v reštaurácii? 

Použitá literatúra:

McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, elementary. Cambridge University Press, 1999

 

 

 

Zdroj obrázku:

Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008