Úžitkové vlastnosti a úžitková hodnota tovaru

Tovar musí spĺňať 2 vlastnosti (Výrobok sa nerovná tovar):

a)  Úžitkovú hodnotu

b)  Výmennú hodnotu

Úžitkové vlastnosti – podieľajú sa na tvorbe kvality výrobku – charakteristiky

Úžitková hodnota – predstavuje súhrn úžitkových vlastností tovaru, ktorými uspokojuje ľudské potreby

Užitočnosť – schopnosť vytvárať úžitkovú hodnotu, ktorá je jej nositeľom.

Spoločnou vlastnosťou tovarov je, že sú produktom ľudskej práce.