FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY – sú ustálené slovné spojenia, ktoré sa skladajú z dvoch až troch slov alebo majú podobu vety.

Frazeologické jednotky sú vždy obrazné.

Veda, ktorá sa zaoberá skúmaním frazeologizmov, sa nazýva frazeológia.

 

 

Ustálené spojenia/frazeologizmy sa skladajú:

 

 

 1. Najmenej z dvoch slov: má to za pár, bolo to ešte za dievčaťa, pekná ako obrázok, biely ako krieda,....

 2. Z vety: prilievať olej do ohňa, hádzať hrach na stenu, mať veľké oči, žiť na vysokej nohe,...

 3. Zo súvetia: Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká. My o vlku, vlk za dverami.

 

 

 

Podľa pôvodu rozdeľujeme ustálené slovné spojenia na:

 

 

 1. Ľudové:

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

Vzal nohy na plecia.

Byť tŕňom v oku.

 

 1. Intelektuálne:

 

 1. Mytologické – vychádzajú predovšetkým z gréckej a rímskej mytológie:

Achilova päta

Pandorina skrinka

Trójsky kôň

Danajský dar

Gordický uzol

Augiášov chliev,...

 

 1. Biblické – vychádzajú predovšetkým z Biblie:

Leží ako Lazar

Stojí ako soľný stĺp

Babylonská veža

Lóthova žena

Neveriaci Tomáš

Judášov bozk

Sodoma a Gomora,...

 

 1. Historické – týkajú sa významných historických udalostí:

Kocky sú hodené

Prekročiť Rubikon

To je jeho Waterloo

Objaviť Ameriku,...

 

 1. Literárne – vychádzajú z istých literárnych diel:

Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte.

Boj proti veterným mlynom.

 

 

 

Frazeologické jednotky:

 

 

 • vytiahnuť päty z domu

 • nikto ti z nosa neodhryzne

 • hádzať hrach na stenu

 • drať školské lavice

 • príde na lámanie chleba

 • tvrdohlavý ako mulica

 • má zlaté ruky

 • robota mu nevonia

 • sadla mu mucha na nos

 • povedať po lopate

 • ani prstom nepohne

 • v lyžičke vody by ho utopila

 • namastil si vrecká

 • sadla mu mucha na nos

 • streliť capa

 • mlčať ako ryba

 • položiť niekoho na lopatky

 

 

Medzi frazeologické jednotky patria aj príslovia, pranostiky a porekadlá.

 

 

 

Príslovie

Vychováva konkrétneho človeka, ktorému príslovie hovoríme.

Porekadlo

Porekadlo nevychováva, iba komentuje poznatok, čin alebo pripomenie skúsenosť.

Skonštatuje na margo udalosti.

Pranostika

Ide najmä o predpovede počasia, resp. budúcich vecí a javov.

 

 

Príslovia a porekadlá – vyjadrujú múdrosť, bystrosť, vtip a mentalitu nášho ľudu:

 

 • Aká matka, taká Katka.

 • Práca mu horí pod rukami.

 • Má obe ruky ľavé.

 • Bez práce nie sú koláče.

 • Kto nepracuje, nech neje.

 • V hlave mu svitlo.

 • Kto by všetko v hlave nosil.

 • Hlúpi dvakrát kúpi.

 • Komu sa nelení, tomu sa zelení.

 • Aká práca, taká pláca.

 • Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.

 • Mladosť – radosť.

 • Staroba – choroba.

 • Kto mlčí, ten svedčí.

 • Bližšia košeľa ako kabát.

 • Vodu káže, víno pije.

 • My o vlku, vlk za dverami.

 • Kto sa bojí, nesmie do lesa.

 • Prázdna hlava nebolieva.

 • Luhára aj na krivom koni dohoníš.

 

 

Pranostiky – sú predpovede budúcich vecí, najmä počasia:

 • Svätá Barbora ťahá sane do dvora.

 • Prešli Hromnice, koniec sanice.

 • Na Tri krále zima stále.

 • Katarína na ľade a Vianoce na blate.

 • Keď sa v októbri blýska, zima je blízka.

 • Michal zimou kýchal.

 • Na Martina medveď líha.

 • September – z poľa ber!

 • Na Jakuba a Filipa zelená sa každá lipa.

 • Studený máj - v stodole raj.

 • Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.

 • Keď rastie v januári tráva, bude v júni hladovať krava.

 • Svätá Agáta býva na sneh bohatá.

 • Na svätého Lukáša – hojnosť chleba, koláča.

 

 

 

 

 

Zopakujte si:

1. Vysvetlite termín frazeologická jednotka.
2. Vysvetlite termín príslovie a porekadlo.
3. Vysvetlite podstatu pranostík.

 

 

 

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-95-7
MAPKA LITERATÚRY SŠ 1. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-41-7
MATURUJEM ZO SLOVENĆINY. 1. vyd. 2000. SPN Bratislava. ISBN 80-08-03154-9
SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava, ISBN 978-80-8089-065-0
PLINTOVIČ, I., GOMBALA, E.: Teória literatúry pre stredné školy. 1. vyd. 1987. SPN Bratislava
Súkromné materiály autorky