USO DEI PRONOMI – POUŽITIE ZÁMEN

V taliančine môžeme použiť zámená vo viacerých prípadoch.

Zámeno môže byť v taliančine použité:

 

 

  1. Ako PODMET:

Io mi chiamo Lucia.

Ja sa volám Lucia.

Voi abitate in campagna.

Vy bývate na dedine.

Loro lavorano al centro.

Oni pracujú v centre.

Noi prepariamo la cena.

My pripravujeme večeru.

Lei è felice.

Ona je šťastná.

 

 

  1. V prípade ak ide o DÔRAZNÉ ZVOLANIE:

Felici voi!

Štastný vy!

Beata lei!

Blažená ona!

Povero me!

Úbohý ja (Ja úbožiak!)

 

 

  1. Ako PREDMET v 3. páde:

Preparo la cena a te e a me.

Pripravím večeru tebe a mne.

Compro un regalo a lei.

Kúpim darček jej.

Regaliamo un libro anche a loro.

Darujeme jednu knihu aj im.

Prima telefono a lui e poi a te.

Najprv zavolám jemupotom tebe.

Stringono le mani a noi. Stískajú ruky nám.

 

 

  1. Ako PREDMET v 4. páde:

Francesco invita me al suo compleanno.

František pozýva mňa na svoje narodeniny.

Aiutiamo loro in cucina.

Pomáhame im v kuchyni.

Pietro gurda me.

Peter pozerá na mňa.

Domani visito anche lei.

Zajtra navštívim aj ju.

Luca sposa lei.

Lukáš si vezme ju.

Aiuto lei perchè ha tanto lavoro.

Pomôžem jej, pretože má veľa práce.

 

 

  1. Za predložkami – ale za predložkami môžu byť použité vždy len ZNELÉ ZÁMENÁ:

Voglio partire con te e non con lui.

Chcem vycestovať  s tebou    a nie s ním.

Ho bisogno di voi.

Potrebujem vás.

Abbiamo paura di lui.

Bojíme sa ho.

Stasera passo da te.

Dnes večer sa zastavím u teba.

Viene in macchina con noi.

Pôjde autom s nami.

Per te questo non significa niente, vero?

Pre teba toto nič neznamená, však?

Mi sento bene quando mi trovo vicino a lui.

Cítim sa dobre, keď sa nachádzam blízko neho.

Possiamo venire da voi?

Môžme prísť k vám?

Questo regalo è per lei.

Tento darček je pre ňu.

Devo parlare con loro.

Musím s nimi hovoriť.

Parla di me con te.

Rozpráva sa o mne s tebou.

Siete contenti di noi?

Ste s nami spokojní?

 

 

Secondo me /te / lei / lui / noi / voi / loro

Podľa mňa / teba / jej / jeho / nás / vás / ich

Per me /te / lei / lui / noi / voi / loro

Podľa mňa / teba / jej / jeho / nás / vás / ich

 Zopakujte si:
1. Doplň: V taliančine môže byť zámeno použité ako.
2. Úveď príklad použitia zámena v 4. páde.
3. Úveď príklad použitia zámena v 3. páde.
4. Aké zámená použijeme za predložkami?


Použitá literatúra:
Renata Skoupá, Taliančina pre samoukov, 2011