Úsmev ako jeden z prvkov komunikácie

Úsmev je dar.

Nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prináša.

Trvá len chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná.

Nik nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel.

Nik nie je tak chudobný, aby ho nemohol darovať.

(neznámy autor)

 

 

Nič nie je také dôležité ako správna, pokojná a efektívna komunikácia.

Komunikácia otvára dvere. Komunikácia robí zázraky. Komunikácia je veľmi dôležitá. Má pre náš život zásadný význam. Komunikácii treba venovať  pozornosť. Určite poznáte  ľudí, ktorí vedia správne a efektívne komunikovať so svojim okolím. Poznáte ich pozíciu v živote. Dosahujú viac ako iní ľudia. Prečo? Tajomstvo spočíva práve v ich schopnosti komunikovať.

 

 

Komunikácia sa delí na verbálnu a neverbálnu komunikáciu.

Verbálna komunikácia je slovná komunikácia. Týka sa toho, čo hovoríme.  Aké slová používame.

Neverbálna komunikácia je to ostatné. Oblečenie, vystupovanie a držanie tela. Vaša mimika a gestá. Obe zložky sú dôležité. Konečný výsledok závisí od jednej i druhej. Ak chcete vyvolať dobrý dojem a pozitívne zapôsobiť na okolie, nestačí len dobre a rozumne rozprávať. Potrebné je i dobre vystupovať. Zanechať dobrý dojem a vyvolať pozitívny ohlas.

 

 

Mimika:

  • Je to citové stvárnenie vnútorných psychických stavov výrazmi tváre.

  • Mimiku tvoria pohyby a výrazy čela, obočia, očných viečok, lícnych svalov a úst.

  • Prostredníctvom výrazov tváre oznamujeme iným ľuďom stav svojej duše, emócie.

  • Psychológovia tvrdia, že prostredníctvom mimiky dokážeme v tvári iných ľudí odčítať 7 základných emócií: šťastie – nešťastie, radosť – smútok, strach, pokoj – rozčúlenie, spokojnosť – nespokojnosť, záujem – nezáujem, prekvapenosť.

  • Nie všetci ľudia majú rovnakú schopnosť odčítavať z tvárí iných ľudí.

 

 

Gestikulácia:

  • Týka sa pohybov rúk.

  • Termín gesto pochádza z latinského jazyka, zo slova gero, gerere a znamená prejavovať cit, zmýšľanie alebo vlastnosť.

  • Pohybmi rúk zvýrazňujeme alebo podporujeme to, čo človek práve chce povedať slovom.

  • Gesto je teda komunikačný prvok, je dokonca starší ako slovo.

 

 

Základom neverbálnej komunikácie sú aj vzhľad a vystupovanie !

Vhodné a moderné oblečenie je namieste. Nesmie nás byť cítiť! Mnohí to podceňujú, hlavne v lete. Ak niekoho cítiť potom a  špinou, tak je komunikácia s ním je skôr trestom a utrpením. Nikdy viac!  K dobrému vzhľadu patrí i stav chrupu.  Pekné a  sanované zuby a dobrá komunikácia patria k sebe. Človek oddýchnutý, vyspaný a najedený budí  iný dojem. Zdravý a príjemný človek s dobrou náladou a v dobrej fyzickej a psychickej kondícii býva dobrý partner na komunikáciu.

 

 

Základom komunikácie je správna reč !

Hovorme pomaly, jasne a zrozumiteľne. Nahlas, aby sa poslucháč nemusel opakovane pýtať, čo sme práve povedali. Dobrý rečník má vždy náskok! Dbajme na slovný prejav. Hovorme spisovne a gramaticky. Zabudnime na expresívne a slangové výrazy, alebo vulgarizmy. Kľúčová  je farba hlasu a intonácia. Mnohí ľudia skôr hučia ako rozprávajú! Hovorme uvoľnene a prirodzene. Reagujme pohotovo, ale neskáčme do reči.  Neprerušujme pri rozprávaní. Naučme sa viac počúvať ako rozprávať. Mlčať je  zlato!

 

 

 A nezabudnime na úsmev!

Správna a príjemná komunikácia a úsmev patria k sebe. Cieľom komunikácie je zanechať čo najlepší dojem, cieľom komunikácie je príjemne pôsobiť na poslucháčov a okolie. Ľudia, ktorí sa veľa a často usmievajú sú  príjemnými spoločníkmi  na komunikáciu. Úsmev býva zárukou, že komunikácia býva spojená s príjemným pocitom a uvoľnením. Úsmev je jednoduchá a účinná metóda na úspešnú komunikáciu. Nič nestojí, usmievať sa vie každý.

Ak sa budete úprimne usmievať a vyjadrovať tak radosť z činnosti, ktorú práve robíte, ste na najlepšej ceste dosiahnuť úspech.

 

„Úsmev je svetlo, ktoré cez okno tvojej tváre hovorí ľuďom, že tvoje srdce je doma.“

 Úsmev je prejavom radosti, šťastia, úspechu, spokojnosti a sebavedomia. Úsmevom nikdy nič nepokazíte, ale naopak si ním otvoríte cestu k ostatným. Keď sa na niekoho usmejete, je naozaj veľmi nepravdepodobné, že by vám ten úsmev neopätoval naspäť. A presne tak – úsmev od ostatných je to, čo potrebujete na to, aby ste cítili radosť, lásku a ľudské teplo.

„Jediný úsmev nesmierne zvýši krásu vesmíru.“ (Sri Chinmoy)

Úsmev má magickú moc, je to náš najväčší pomocník v živote. Učme sa usmievať, rozdávať úsmev. Keď sa usmievame, náš organizmus produkuje endorfíny – hormóny života, radosti a šťastia.

Usmejte sa! Usmievajte sa častejšie. Zvyknete si na úsmev, vy i ostatní, na ktorých sa usmievate. Vyvoláte reťazovú reakciu.Zopakujte si:
1. Aké druhy komunikácie poznáte?
2. Čo znamená verbálna komunikácia?
3. Čo znamená neverbálna komunikácia?
4. Akú hodnotu má v komunikácii úsmev?

Použitá literatúra:
KOŠČ, M.: Základy psychológie. 4. vyd. 2001. SPN. Bratislava. ISBN 80-08-03201-4
Súkromné texty autorky
http://stromzdravia.sk/dusevne-zdravie/komunikacia-cesta-k-uspechu/
http://www.svitanie.sk/news/hodnota-usmevu/