USA. V roku 1812- 2.vojna za nezávistlosť(britsko-americká). Vypukla z dôvodu rozdielnych názorov Američanov a Angličanov na Napoleóna. Zvíťazili Američania v roku 1814. V 1823:zvíťazila skupina politikov, presadili politiku izolacionizmu. James Monroe politiku izolacionizmu potvrdil vydaním Monroevej doktríny. Zaviazal sa, že USA sa nebude miešať do vecí iných štátov. Platilo to do 1.sv.vojny. Od 1861-65:občianska vojna-Sever proti Juhu. Sever: oproti J vyspelejší, rozvoj priemyslu, stavba železníc. Juh: zaostával, prevažovalo plantážnictvo(bavlník, tabak, ryža, cukrová trstina) , založené na práci černošských otrokov(známym vodcom povstania 1859 beloch John Brown-neúspešné). Boli tu 2.politické strany. -1.republikánska strana-na čele Abraham Lincoln-vznik na S, zrušenie otroctva. -2.republikánska strana- na čele Davis Jefferson, A.Jackson-južanská strana.V 1860 zvíťazila republikánska strana-prezident Lincoln. Reakcia juhu: vystúpenie z Únie, J štáty sa odtrhli do S, vytvorili vlastný štát-Konfederáciu-prezident Davis Jefferson. USA sa rozpadla-riešili to občianskou vojnou(S proti J). Na čele konfederácie stál Robert Edward Lee. Na čele Únie, Ulyses Grant. Do r.1863 vyhrával J-po r.1863 obrat, vyhráva sever. 1.1.1863 prezident A.Lincoln vydal Proklamáciu. Je to vyhlásenie o oslobodení otrokov i v štátoch Konfederácie. Koniec vojny: 1863 porazil Leeho-Grant-v bitke pri Gettysburgu v Pensylvánii. Kapitulácia Konfederácie: 9.4.1865 v Appomattoxe. 14.4.1863-prezident Lincoln zavraždený. Kongres USA roku 1887 predstavil zákon-indiáni mohli získať farmy aj štátne občianstvo. Oficiálne neviedol S vojnu proti J v mene slobody otrokov, ale v záujme zachovania Únie. Od 1865-1877=rekonštrukcie južných štátov. Plantážnici po porážke naďalej odmietali plniť mierové podmienky, využili to radikálni republikáni a začali vojenskú okupáciu J štátov-> uskutočňovali politiku rekonštrukcie, kt. radikálne demokratizovala miestne pomery. Odpor proti vojenskej okupácii rástol. Hrozila ďalšia občianska vojna=kompromis. Koniec okupácie zo strany S štátov sa podporu republikánskej vláde