- veľmi rýchlo sa zistí, kto je pripravený na spoločenský styk , je to aj vizitkou rodinnej výchovy

- miestnosť: čistota a poriadok, vetranie, pestrejšie farby, nie príliš hlučné prostredie ( 30-60 dB, 90 dB ohrozenie zdravia, nad 120 dB smrť)

- slávnostný stôl = slávnostná tabuľa

- stôl:  I Tabuľa Ido 20 ľudí;

- stôl tvaru  U alebo T    Tabuľa T   Tabuľa U30 ľudí;

- stôl tvaru E  Tabuľa E  viac;

 

Obrusy: vždy čisté a vyžehlené. Prestreté tak aby siahali po úroveň stoličky cca 30cm od okraja stola.

Bežné stolovanie: farebné obrusy s obrúskami.

Slávnostné: plstená podložka, biely alebo jemné pastelový obrus môže byť aj vrchný ozdobný obrus.

Bufetový stôl: biely obrus siahajúci po zem.

Keridon: prípravný stôl biely obrus. 

Taniere: hlboký, plytký, vzdialenosť 2-3cm od okraja stola.

- klubový tanier: pred hosťa

- polievka v šálke, ktorú dávame na podšálku

Príbory: po oboch stranách taniera, najbližšie k tanieru tie, ktoré používame najneskôr.

- príbory k dezertu nad tanierom

- príbory môžu byť najviac tri

- nôž kladieme ostrím k tanieru, vidličku zubami nahor

Misky: so šalátom vľavo od taniera,  s kompótom vpravo.

Tanierik na pečivo: naľavo od taniera.

Poháre: vpravo od taniera smerom k stredu stola. Najbližšie k tanieru ten, ktorý sa použije ako prvý.

Obrúsky, doplnky, dekorácie sú súčasťou úpravy stola

- platené obrúsky na prázdnom tanieri alebo vľavo od vidličky

- papierové obrúsky pod vidličkou

- dekorácie soľnička, korenička, vázička, svietniky ...

 

Zasadací poriadok

- spoločensky významné osoby sedia chrbtom k stene a tvárou do miestnosti, tvárou k oknu ak je to možné

- najčestnejšie miesto pre ženu je po pravici hostiteľa a pre muža po pravej strane hostiteľky, 2. najčestnejšie miesto je po ľavej strane hostiteľa

- malé deti dávame sedieť s matkou alebo s otcom, žena nemá sedieť na kraji tabule

- hostiteľ a hostiteľka oproti sebe

- hostia sa usádzajú ku stolu podľa dôležitosti, hostia by sa mali na oslave pomiešať

- striedavé usadenie muž - žena – muž - žena

- hostiteľ(ka) sedí v čele tabule oproti vchodu

- ak s hosťom prichádza aj tlmočník, ten sa posadí vedľa zahraničného hosťa

- H- hostiteľ; Ha- hostiteľka; ČH- čestný hosť; D- dáma; P- pán;

 

 

1. hostitelia v strede stola, iba pánska spoločnosť:                                                3.Hostitelia v čele stola.

                P7   P3   H   P4   P8                                                                                                        P1  D3         P3  D1

                                                                                                                                Ha                                              H                       H

                P6   P2   ČH   P1   P5                                                                                                      P2  D4         P4  D2

2. Zmiešaná spoločnosť P,D, Ha, H.                                                                                 4. Čestný hosť.

         D6   P4   D1   H    D2   P3  D5                                                                                            D3   P2    Ha   P1   D4

 

 

 

         P6   D4   P1   Ha  P2  D3   P5                                                                                     D6   P3   D2   ČH   D1   H    D5

 

Správanie sa hosťa, hostiteľa

Hosťa víta, zoznamuje, usádza, predstavuje hostiteľ .

K stolu – vždy čistí, upravení, bez hluku. Sedíme prirodzene, ak nedržíme príbor, ruky sú na kolenách. Lakte čo najbližšie k telu, stola sa dotýkame iba zápästím. Nohy spojené, neprekrižujeme ich. Kabelku zavesiť na stoličku. Pozor na rozprávanie vtipov.

 Pri jedle a pití- hlava mierne sklonená, sústa prikladáme k ústam, nie naopak. Tanierom nikdy nehýbeme, po skončení jedla ho neodsúvame. Polievkový tanier sa nemá nakláňať, ak, tak mierne od seba. Ak sa chceme napiť, ústa utrieme servítkou.

Chlieb lámeme, špagety na vidličku, alebo nožom krájame a na lyžičku. Kostičky vypľúvame na vidličku a položíme na kraj taniera. Ryby vidličkou oddeľujeme, nekrájame. Šťavu z kompótu nedopíjame.

Príbory – berieme postupne od vonkajšieho okraja. Držíme ho čo najviac pri konci a pri jedle neodkladáme mimo tanier. Najskôr sa pokrája mäso, nôž sa položí cez tanier a je sa vidličkou. Nôž nepatrí do taniera ani do úst. Kávová lyžička na miešanie, potom na podšálku. Je nespoločenské ju oblizovať.

Látkový obrus: položíme na kolená, neviažeme za krk, nezasúvame za košeľu. Chráni odev, používa sa na utretie. Po skončení jedla odkladáme vľavo od taniera. Papierový obrúsok sa odkladá do taniera.

NEZDVORILÉ – mľaskanie,sŕkanie, cinkanie príborom, hovorenie s plnými ústami