ultura s lineárnou keramikou
Kultúra s lineárnou keramikou (staršie: volutová keramika, pásková keramika) je praveká neolitickej kultúry rozšírená v strednej Európe v 6. tisícročia pred Kr,
Charakteristika: výzdoby nádob rovnými či zavinutými čiarami. Jej nositelia boli vôbec prvými poľnohospodári na území dnešných Čiech a Moravy.
Postupne sa rozšírila na rozsiahle územie od dolného Porýnia na západe až po Prut na východe. V Čechách pozvoľna prechádza v kultúru s vypíchanou keramikou, zatiaľ čo Morava sa dostáva do sféry kultúry lengyelské.

Kultúra s lineárnou keramikou sa delí na dve vetvy:
Východoslovenská (alföldská)
Západná vetva
Náleziská: Brezno, Bylany, Předměřice, Lochenice, Uhřetice u Chrudimi, Topoľ, Tuněchody, JERICO u Hořic, Mohelnice u Zábřeh.
Pohrebisko: Vedrovice


Kultúra bukovohorskej
Bukovohorskej kultúry je neolitickej kultúry v oblasti východného a južného Slovenska a priľahlé časti Maďarska, zasahuje aj do severozápadného rumunskej. Názov tejto kultúry je odvodený od bukových hôr. Delí sa na východnej, ktorej základ je skupina Raškovec a západnej, ktorej základ tvorí skupina Tizsadob. Skupina Raškovec aj Tizsabod patrí k závěrečním fázam Kultúry východoslovenskej lineárnej keramiky.
Zaujímavé na tejto kultúre je to, že nositelia jej posledného stupňa sa rozptyľujú a objavujú sa na juhozápadnom Slovenskom v Želiezovská aj protolengyelském prostredia. Dokonca sa objavujú na Přerovsku a najzápadnejšie lokality výskytu sú Vedrovice. Prečo k tomu došlo nie je zatiaľ známe, aj keď sa uvažuje o klimatických zmenách, tlaku iných kultúr alebo kombináciu týchto dvoch príčin.